Årets influensavaksinering

I Skedsmo kommune er det fastlegene som har ansvaret for all vaksinering av sine pasienter. Alle fastlegene har informasjon om dag og tid for vaksinering samt pris oppslått på legekontoret og lagt ut på nettsidene.

Influensavaksinen er kjørt ut til fastlegene

I Skedsmo kommune er det fastlegene som har ansvaret for all vaksinering av sine pasienter.

Alle fastlegene har informasjon om dag og tid for vaksinering samt pris oppslått på legekontoret og lagt ut på nettsidene. 
 
Hovedprinsippet for de norske vaksineanbefalingene er å oppnå beskyttelse mot alvorlig influensa for den som blir vaksinert. Indirekte beskyttelse (flokkbeskyttelse) kan være en tilleggsgevinst ved høy vaksinasjonsdekning lokalt. Anbefalingene om vaksinasjon av helsepersonell, husstandskontakter til personer med nedsatt immunforsvar og svinerøktere har som hovedformål å beskytte andre. Målgruppene er ikke endret siden sesongen 2016/2017.
 
Målgruppene i de norske vaksineanbefalingene er følgende:
 
Personer med økt risiko for alvorlig sykdom og død ved influensasykdom (risikogrupper):
• Alle fra og med fylte 65 år
• Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
• Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester)
Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om vaksine
 
 
Barn og voksne med:
• diabetes mellitus, type 1 og 2
• kronisk lungesykdom (inkludert astma)
• kronisk hjerte-/karsykdom, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon
• kronisk leversvikt
• kronisk nyresvikt
• kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet
• nedsatt immunforsvar
• svært alvorlig fedme (KMI over 40)
• annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege
 
I tillegg anbefales influensavaksine til følgende grupper, primært for å beskytte andre (indirekte beskyttelse):
• Helsepersonell som har pasientkontakt
• Husstandskontakter til personer med nedsatt immunforsvar
• Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

Vennlig hilsen
Hedi Anne Birkeland
Kommuneoverlege

Fant du det du lette etter?

Takk, så bra! Hva lette du etter?

Beklager, det vil vi gjøre noe med. Hva lette du etter?