Hopp til hovedinnholdet

Budsjettforslag for 2018

Nå er Rådmannens budsjettforslag for 2018 og handlingsprogram (HP) 2018-2021 klart. Dette vil bli behandlet politisk i november og desember.

Rådmannens budsjettforslag for årsbudsjett (ÅB) 2018 og handlingsprogram (HP) 2018-2021.

Forslaget til budsjett innebærer at tjenestenivået i store trekk videreføres på dagens nivå. I driftsbudsjettet er det gitt kompensasjon for pris- og lønnsvekst med 2,5%, som utgjør 63,1 mill. kroner. I tillegg er driftsbudsjettet styrket med 44,6 mill. kroner for å dekke økte utgifter som følge av flere innbyggere, endret befolkningssammensetning og nye behov.

Les hele oppsummeringen av budsjettforslaget.

Budsjettforslaget skal behandles politisk i følgende politiske organ:

  • Eldrerådet 17. november
  • Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 21. november
  • De 4 hovedutvalgene 22. november
  • Formannskapet 29. november
  • Kommunestyret 13. desember

Formannskapet, hovedutvalgsledere og gruppelederne i partiene får presentert budsjettet av administrasjonen i et møte på Leangkollen hotell 13.-14. november.

Budsjettet i deler: