Hopp til hovedinnholdet

Mer frihet til å bygge, men også mer ansvar

Har du glemt å melde i fra om noe du har bygget?

Vi ser at det er veldig få saker av typen "tiltak som er unntatt byggesaksbehandling" som blir meldt til kommunen. Vårt ansvar er blant annet å oppdatere kart og eiendomsregister når det gjøres endringer i kommunen.

Dette får vi ikke til om ikke det meldes inn.

Søknadsprosessen har blitt forenklet med nye regler i Plan- og bygningsloven men siden du ikke må søke kommunen er det ditt ansvar å sørge for at det du vil bygge er i tråd med lovverket og reguleringsplaner. 

Det er beskrevet i byggesaksforskriften at når byggingen er ferdig "skal tiltakshaver informere kommunen om tiltaket og plasseringen når det er ferdigstilt, slik at kommunen kan oppdatere kart- og matrikkeldata."

Les mer om hvordan du kan melde inn eksempelvis en garasje du har satt opp.