Informasjonsmøte om offentlig bistand etter fylte 18 år

Informasjonsmøte om offentlig bistand etter fylte 18 år for familier til ungdom med bistandsbehov, som mottar tjenester fra oss, og som fortsatt vil ha behov for offentlig bistand. Dette møtet er ikke beregnet på deltagelse av ungdommen selv.

Skedsmo rådhus tirsdag 17.10.17 kl. 18-21

Invitasjon til informasjonsmøte om offentlig bistand etter fylte 18 år


Målgruppe: Foresatte til ungdom som er i eller nærmer seg myndighetsalder, og som fortsatt vil ha behov for offentlig bistand. Dette møtet er ikke beregnet på deltagelse av ungdommen selv.


Tid: Tirsdag 17.oktober kl. 18.00 – 21.00
Sted: Skedsmo Rådhus, seminarrommet i 3.etasje


Tema for møtet: Hva skjer når ungdommen blir 18 år? Hva med økonomi, utdannelse, bolig, helse og arbeid? Verge - hva er det?


Hensikten med møtet er å bidra til en enklere og mer forutsigbar overgang fra ungdom til voksen.


Tilstede for å informere og svare på spørsmål er representanter fra: Tjenestekontoret, NAV, Kultursektoren, Fylkesmannen, Miljøarbeidtjenester for voksne, Avd. for rehabilitering og forebyggende tjenester, PPT, Avdeling psykisk helse og rus, Helsestasjon - og skolehelsetjenesten og Tilrettelagte tjenester for barn.


Påmelding til Martina Svensson innen 10. oktober: koordinerendeenhet@skedsmo.kommune.no eller telefon 905 65 469 .


Ved for få påmeldte utgår arrangementet. Påmeldte vil da få beskjed.


Ved behov for tolk, ta kontakt. Det vil da bli satt opp egne møte for dette.


Enkel servering. Velkommen til et nyttig møte!


Nyttig informasjon:
• NAV hjemmeside: http://www.nav.no
• Brosjyre:

Fant du det du lette etter?

Takk, så bra! Hva lette du etter?

Beklager, det vil vi gjøre noe med. Hva lette du etter?