Hopp til hovedinnholdet

Kollektivtrafikken styrkes - Skedsmo kommune med i byvekstavtale

Onsdag den 26. juni utkast til byvekstavtale signert. Avtaleutkastet legger til rette for gjensidige forpliktelser for å sikre en ambisiøs transport- og miljøsatsing i Oslo og Akershus, og en samordnet areal- og transportpolitikk i perioden 2019-2029.  
 
- Som ordfører for regionbyen Lillestrøm er jeg svært glad for å være en del av dette. Avtalen styringsgruppen nå får overlevert, er første trinn i et samarbeid som bare vil bli viktigere og viktigere i årene fremover, uttalte Skedsmo-ordfører Ole Jacob Flæten under overrekkelsen av avtaleutkastet.
 
Store kollektivprosjekter, der staten bidrar til finansieringen, er et viktig tema i avtalen. Avtalen avklarer først og fremst rammer for finansiering av Fornebubanen. I tillegg omtaler den kommende kollektivprosjekter, som bane/kollektivløsning på Nedre Romerike.  Her sies det bl.a.: «Ved neste reforhandling av byvekstavtalen kan det være aktuelt å forhandle om statlig delfinansiering av andre store kollektivtrafikkprosjekter. De lokale partene mener at bane/kollektivløsning for Nedre Romerike er et slikt prosjekt, med T-baneforlengelse til Lørenskog og prioritert trasé for kapasitetssterk bane/kollektivløsning mellom Oslo grense og Kjeller, jfr. vedtak i fylkestinget juni 2018 i sak om konseptvalgutredning for kollektivtrafikk på Nedre Romerike.»
 
Avtaleutkastet er fremforhandlet av staten og Akershus fylkeskommune, Oslo kommune og kommunene Bærum, Oppegård og Skedsmo. Forhandlingene har pågått omlag ett år, i form av åtte møter mellom partene. I forhandlingene har staten vært representert av Vegdirektoratet, Jernbanedirektoratet og Fylkesmannen i Oslo og Viken. Ordfører Ole Jacob Flæten og kommunaldirektør Grethe Salvesvold har vært kommunens representanter i forhandlingene.
 
Avtalen skal behandles av regjeringen, Akershus fylkesting, Oslo bystyre og kommunestyrene i Bærum, Skedsmo og Oppegård før den endelig trer i kraft. I Skedsmo skal saken behandles i kommunestyret 4. september.  
 

Les saken og avtaleutkastet på regjeringen.no