– Målet er å gjøre livet bedre for innbyggerne

Nå begynner målene for Lillestrøm kommune å ta form.

Det var sist uke at fellesnemda møttes for å arbeide seg frem til hvilke mål som skal være gjeldene for Lillestrøm kommune.

Under fanene bærekraft, klima og miljø, by- og tettstedsutvikling, hjelpe innbyggerne med mestring gjennom hele livet og være nyskapende er det tanken at Lillestrøm kommune skal bygges.

– Vi må bli enige om hvor vi vil med den nye kommunen. Derfor var det viktig å sette oss noen må tidlig, sier leder for fellesnemnda, Ole Jacob Flæten. Han trekker også fram bærekraft som et viktig mål fordi det er viktig i alles liv.

Det å legge til rette for kommunens innbyggere er et gjennomgående tema. Under målet, hele livet, heter det at «Lillestrøm kommune skal understøtte innbyggernes mestring i egne liv – i alle livets faser».

– Det betyr at alt vi driver med som kommune har som mål å gjøre livet bedre for innbyggerne, slik at de kan møte utfordringer på en best mulig måte.

Alle målene er ganske runde i formuleringen om hva man ønsker å oppnå og Flæten sier at det må de være når det er snakk om overordnede mål.

– Løsningene finner vi etter hvert, legger han til. 

– Hvordan vil innbyggerne merke disse målene i sin hverdag?

– Det vi håper er at de sørger for at kommunen legger til rette for god livskvalitet i nærmiljøene og at innbyggernes behov blir møtt på en god måte.

Mål for Lillestrøm kommune

Bærekraft: Lillestrøm kommune skal ha en utvikling som er bærekraftig både i dag og i framtida.

Klima og miljø: Lillestrøm kommune skal redusere klimagassutslippene og ha en effektiv (god) ressursforvaltning. (Samtidig som vi skal håndtere forventet befolkningsvekst).

By- og tettstedsutvikling: Lillestrøm skal ha livskraftige lokalsamfunn og en attraktiv regionsby.

Hele livet: Lillestrøm kommune skal understøtte innbyggernes mestring i egne liv- i alle livets faser.

Nyskapende: Lillestrøm skal være en åpen, lærende og nytenkende kommune for innbyggerne og næringsliv.

Behov for kjøreregler rundt investeringer

Fellesnemnda ønsker mer inngående kjennskap til budsjett og drift i hverandres kommuner. Nå skal prosjektleder og rådmann for Lillestrøm kommune utarbeide forslag til retningslinjer.
 
- Det er viktig for fellesnemnda å forstå hverandres prioriteringer for deretter å greie å sy dette sammen til det som skal bli en felles økonomi, sier leder for fellesnemnda, Ole Jacob Flæten.
 
Fellesnemnda består av politikere fra de tre kommunene som skal lede arbeidet med å slå sammen Fet, Skedsmo og Sørum. 
 
Bakgrunnen er investeringer som gjøres utenom de som ligger i de enkelte kommunenes budsjetter. Fellesnemnda har ingen retningslinjer for når slik saker skal orienteres om. Dette ble etterlyst i fellesnemndas møte 7. februar.
 

Fant du det du lette etter?

Takk, så bra! Hva lette du etter?

Beklager, det vil vi gjøre noe med. Hva lette du etter?