Hopp til hovedinnholdet

Bistand fra Ressursgruppa for familier med barn med funksjonsnedsettelser

Ressursgruppa er et lavterskeltilbud, med formålet om å bidra til at foreldre med barn med funksjonsnedsettelser i størst mulig grad skal greie å håndtere utfordringer som kommer av barnas ekstra behov, slik at hverdagen blir enklere.
Tilbakemelding ønskes snarest og innen 30. januar 2019.
Dette er noe av det vi kan tilby:
 •  Foreldreveiledningskurs innenfor: 
  • Autismespekterforstyrrelser
  • Utviklingshemming
 • SIBS:
  et kurs for søsken og foreldre til barn/unge med nedsatt funksjonsevne. Gruppene settes sammen etter diagnoser og alder. Målsetting er å styrke kommunikasjonsferdigheter mellom foreldre og søsken.
 • Samtaler til foreldre som har barn med nedsatt funksjonsevne
 • Råd og veiledning i hjelpeapparatet, hvem kan hjelpe til med hva og hvilke rettigheter har man?
 • Foreldreveiledning i hjemmet, hjelp til å etablere gode rutiner, styrke samhandling og kommunikasjonsferdigheter
Vi ønsker en tilbakemelding om du/dere er interessert i noen av disse punktene slik at vi kan tilpasse tilbud i kommunen. Fyllut skjemaet så vi kan hjelpe til på best mulig måte.

Ressursgruppa for familier med barn med funksjonsnedsettelser

v/Asak avlastningssenter, Gudleivsvei 2, 2015 Leirsund
Telefon 90470032