Hopp til hovedinnholdet

Vårrengjøring 2019

Vi er kommet godt i gang med renholdet av de kommunale veiarealene.

Gang- og sykkelveiene, fortauene og sykkelfeltene er prioritert og rengjøringen av disse er gjennomført i sentrumsområdene. 
Gangveier i Skjettenbyen blir ferdig til påske, og resterende gang- og sykkelveier og fortau vil være ferdig innen 1. mai.
 
Veiene vil bli tatt fortløpende og slik situasjonen er nå vil de være rengjort i god tid før 17. mai.
 
Gangveier og sykkelfelt langs riks- og fylkesveier driftes av Statens vegvesen.
Statens vegvesen kan kontaktes på telefon 175 eller epost: firmapost-ost@vegvesen.no
 
Hvis du er usikker på hvem som drifter veien så kan du se i dette kartet