Hopp til hovedinnholdet

Familietjenesten- psykisk helse barn og unge

Besøksadresse

Solheimsgata 18
4. etasje
2000 Lillestrøm

Familietjenesten flytter i uke 47

Familietjenesten – psykisk helse barn og unge flytter i uke 47.

Ny adresse er Solheimsgata 18 , 4. etg, 2000 Lillestrøm.

 

 

Familietjenesten- psykisk helse barn og unge

Alle familier kan i perioder ha bekymringer knyttet til samspill,sosial fungering, utvikling og psykisk helse.

Familietjenesten- psykisk helse barn og unge er et forebyggende lavterskeltilbud til barn, ungdom og familier. 

Vi samarbeider nært med helsestasjon og skolehelsetjenesten.

Hvordan ta kontakt?

 • Ring oss på 66 93 89 00. Telefontid 0900-1500.
 • Foreldre kan sende skriftlig henvendelse selv 
 • Henvendelse i samarbeid med helsestasjon, barnehager, skoler med flere.  

Vi jobber med

 • Gravide og nybakte foreldre
 • Samspill i familien, styrking av foreldrerollen og utfordringer i foreldresamarbeidet.
 • Barn og ungdom som strever med psykisk helse og sosiale utfordringer som virker inn på mestring og fungering i hverdagen
 • Fleksible tiltak tilpasset hver enkelt familie

Vi tilbyr

 • Støttesamtaler under graviditet og oppfølging etter fødsel
 • Foreldreveiledning 
 • Familiesamtaler
 • Egne samtaler for barn og ungdom rettet mot:
  • psykisk helse og rus
  • sosial tilhørighet og vennskap
  • familieproblemer
 • Varierte gruppe- og foreldrekurs 

Hvem er vi?

Vi er fagfolk med helse- og sosialfaglig bakgrunn (blant annet psykologer og familieterapeuter).