Hopp til hovedinnholdet

Helsestasjon

Barn med feber og smittsomme sykdommer skal ikke komme på helsestasjonen.

Pris

Alle tjenestene er gratis.

Vi tilbyr tjenester for:

Gravide

Det er tilbud om svangerskapskontroll hos jordmor på Lillestrøm helsestasjon. Jordmor har egne konsultasjoner og samarbeider med fastlegene.

Se tilbudet for svangerskapsomsorgen.

Barn mellom 0 til 5 år

Barn og unge mellom 6 og 24 år

Vaksinasjon

 • Helsepersonell gir vaksinasjoner i henhold til barnevaksinasjonsprogrammet  og skal melde opplysninger om vaksinasjoner til system for vaksinasjonskontroll -SYSVAK.
 • SYSVAK er et nasjonalt vaksinasjonsregister som er opprettet for å få oversikt over vaksinasjonsdekningen på landsbasis, og for å overvåke den enkeltes vaksinasjonsstatus.
 • Når du går ut av 10. trinn finner du oversikt over alle dine vaksiner  hos folkehelseinstituttet under «mine vaksiner».

Annen vaksinasjon

Tannhelsetjenesten

Den offentlige tannhelsetjenesten for barn på Lillestrøm er på Lillestrøm tannklinikk, Romerike helsebygg Dampsagveien 4, 2000 Lillestrøm. Telefon: 63 80 44 90.

Gruppe

På helsestasjonen ønsker vi å etablere kontakt mellom foreldre med barn på samme alderstrinn. Derfor får alle med nyfødte barn tilbud om å være i en gruppe.
Her kan man utveksle erfaringer og knytte kontakter.
 

Familieveiledning

Helsestasjonstjenesten i Skedsmo samarbeider med Familievernkontoret Romerike Kongsvinger. De kan bidra med:

 • Hjelp til parforholdet og familien
 • Veiledning til foreldre
 • Mekling og foreldresamarbeid

Konsulenter fra Familievernkontoret er tilstede på helsestasjonene hver uke og tilbyr konsultasjoner med foreldre på helsestasjonene.  Tid kan avtales på helsestasjonene.

 

Personell ved helsestasjonene i Skedsmo

Jordmødre, helsesykepleiere, sekretærer, leger, fysioterapeuter og psykologer.

Helsesøster endret tittel til helsesykepleier fra 01.01.19. Arbeidsoppgavene er uendret.

Helsestasjonstjenesten

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal ivareta det helhetlige forebyggende og helsefremmende arbeidet rettet mot gravide, barn og unge i alderen 0-24 år.
 
Det helsefremmende og forebyggende arbeid omfatter helseopplysning, veiledning, helseundersøkelser og vaksinasjoner, oppfølging av sped- og småbarn med spesielle behov og oppfølging av foreldre med behov for utvidet støtte.
 
Oppfølging av sykdom er fastlegens ansvar.

Taushetsplikt

 • Helsepersonell er underlagt bestemmelser om taushetsplikt i Lov om helsepersonell.
 • Opplysninger om personlige forhold gis ikke uten samtykke.
 • Helsepersonell kan likevel gi nødvendige opplysninger for å avverge fare eller alvorlig helserisiko.

Innsynsrett

 • Foresatte har som hovedregel rett til innsyn i samtlige opplysninger som omhandler barnet.

Overføring av journal

 • Ved flytting, skolestart eller bytte av skole er hovedregelen at journalen skal overføres til ny helsestasjon eller skolehelsetjeneste, for å sikre faglig forsvarlig oppfølging på nytt bosted.

Digital post

Posten fra helsestasjonene, skolehelsetjenesten, jordmor og familietjenesten sendes digitalt.
Innkallinger og brev vedrørende barnet vil bli sendt til den/de foresatte som har felles folkeregistrert adresse som barnet. Det vil si at de som er oppgitt som barns/unges foresatte i journal på helsestasjon og skolehelsetjenesten får innkallinger til konsultasjoner i sin digitale postkasse eller på altinn.no.

Fra barnet er 16 år er det barnet selv som mottar brevet.

SMS-varsling

Vi gjør oppmerksom på at vi sender ut SMS-varsling dagen før avtalte timer på helsestasjonen, til det telefonnummeret som tidligere er oppgitt til helsestasjonen. Vi gjør også oppmerksom på at det kan gå ut to varsler de dagene dere har time til både lege og helsesykepleier. Det er da viktig at dere møter til det tidligste klokkeslettet!
Hvis dere ønsker å kontrollere/forandre nummeret eller ikke ønsker SMS-varsel, ber vi om at dere tar kontakt med helsestasjonen.