Psykisk helsetjeneste for barn og unge

Psykisk helsetjeneste for barn og unge er en ny enhet fra 1.1.17 og het tidligere "Barne- og ungdomsbasen og "Psykososialt team" (PS-teamet) på helsestasjonen. 
Dette er et forebyggende lavterskeltilbud til barn, ungdom og familier. 

Vi samarbeider nært med helsestasjon og skolehelsetjenesten.

Hvordan ta kontakt?

 • Ring oss på 66 93 89 00. Telefontid 0900-1500.
 • Foreldre kan sende skriftlig henvendelse selv 
 • Henvendelse i samarbeid med helsestasjon, barnehager, skoler med flere.  

Vi jobber med

 • Gravide og nybakte foreldre
 • Samspill i familien, styrking av foreldrerollen og utfordringer i foreldresamarbeidet.
 • Barn og ungdom som strever med psykisk helse og sosiale utfordringer som virker inn på mestring og fungering i hverdagen
 • Fleksible tiltak tilpasset hver enkelt familie

 

Vi tilbyr

 • Støttesamtaler under graviditet og oppfølging etter fødsel
 • Foreldreveiledning 
 • Familiesamtaler
 • Egne samtaler for barn og ungdom rettet mot:
  • psykisk helse og rus
  • sosial tilhørighet og vennskap
  • familieproblemer
 • Varierte gruppe- og foreldrekurs 

Hvem er vi

Vi er fagfolk med helse- og sosialfaglig bakgrunn (blant annet psykologer og familieterapeuter).

Fant du det du lette etter?