Hopp til hovedinnholdet

Besøkshjem

Stabile og omsorgsfulle voksne med overskudd av husrom og hjerterom søkes

Er du/dere trygge, stabile og omsorgsfulle voksne, med et overskudd av husrom og hjerterom? Da er det flere barn som ønsker å besøke dere én til to helger i måneden, og eventuelt i ferier ved behov. 

 

Mange barn trenger litt ekstra voksenkontakt, et utvidet nettverk og flere positive opplevelser i sin hverdag. Besøkshjem er et frivillig hjelpetiltak i regi av barneverntjenesten, som skal bidra til å gi barn et ekstra pluss i hverdagen. Samtidig kan det også fungere som avlastning for foreldre som er i behov av det. Et besøkshjem skal ikke erstatte barnets biologiske hjem, men dere bør spille på lag med barnets foreldre.

 

Du/dere trenger ikke å ha relevant utdanning, da det legges stor vekt på personlig egnethet. Det stilles heller ingen krav til familiesammensetning, og du/dere kan gjerne ha egne barn.

 

Besøkshjemmet bør knytte seg til engasjementet i minimum 1 år, og lønnes etter faste kommunale satser utfra barnets alder og oppfølgingsbehov. Barneverntjenesten følger opp og veileder besøkshjemmet etter behov. For å bli godkjent må du legge frem tilfredsstillende politiattest.

 

Ta gjerne kontakt om dette høres interessant ut, eller om du/dere ønsker mer informasjon.

 

Kontakperson: