Hopp til hovedinnholdet

Migrasjonshelseteamet

Migrasjonshelseteamet er samlokalisert med Lillestrøm helsestasjon

Vi tilbyr

Førstegangs helseundersøkelse og vaksinering av:

  • Flyktninger
  • Familiegjenforente

Tuberkuloseundersøkelser av:

  • arbeidsinnvandrere
  • flyktninger
  • familiegjenforente
  • Au- pair og adoptivbarn fra land med høy forekomst av tuberkulose.
  • Studenter og ansatte i barneomsorg og helsearbeid
  • Studenter til utlandet. 

Helsesykepleier og migrasjonslege samarbeider tett med helsestasjon- og skolehelsetjeneste og fastleger