Hopp til hovedinnholdet

Ved mistanke om seksuelle overgrep

Når kan jeg ta kontakt?

Har du mistanke om, eller er du bekymret for at barn/ungdom du er i kontakt med er utsatt for seksuelle overgrep 
Da kan du snakke anonymt med SO-teamet.
 
Her vil du få råd, veiledning og oppfølging av fagpersoner rundt dine bekymringer.

Når kan vi kontaktes?

Ta kontakt på telefon på hverdager i tidsrommet 8.00-15.30 (spør etter SO-teamet) Utenom dette kan man ta kontakt via e-post.
 

Kontakt ved akutte situasjoner

Kontakt ved akutte situasjoner
Barnevernvakten 64 84 25 75
Politiet 64 84 20 00