Hopp til hovedinnholdet

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenestens program

Tjenesten har et fast program per trinn, som blant annet omfatter vaksinering.

 

Vaksine

  • Helsepersonell gir vaksinasjoner i henhold til barnevaksinasjonsprogrammet  og skal melde opplysninger om vaksinasjoner til system for vaksinasjonskontroll -SYSVAK.
  • SYSVAK er et nasjonalt vaksinasjonsregister som er opprettet for å få oversikt over vaksinasjonsdekningen på landsbasis, og for å overvåke den enkeltes vaksinasjonsstatus.

Psykisk helse

Familietjenesten - psykisk helse for barn og unge er vårt lavterskeltilbud til barn, unge og familier. 

Denne tjenesten er tilknyttet helsestasjonen og skolehelsetjenesten som en ressurs for videre oppfølging.

 

Helsefremmende arbeid

Hvis sykdom eller andre forhold blir oppdaget, vil helsesykepleier følge opp ved behov og i samråd med foreldre/foresatte å henvise barnet til nødvendig utredning og behandling.

Oppfølging av sykdom er fastlegens ansvar.
 

Om skolehelsetjenesten

Helsesøster endret tittel til helsesykepleier fra 01.01.19. Arbeidsoppgavene er uendret.

Skolehelsetjenesten har som mål å bidra til å skape godt oppvekstmiljø for barn og unge, og arbeide for å løse de helsemessige problemer som knytter seg spesielt til skoleelevenes situasjon. Arbeidet er en fortsettelse av helsestasjonsvirksomheten.

Taushetsplikt

  • Helsepersonell er underlagt bestemmelser om taushetsplikt i Lov om helsepersonell.
  • Opplysninger om personlige forhold gis ikke uten samtykke.
  • Helsepersonell kan likevel gi nødvendige opplysninger for å avverge fare eller alvorlig helserisiko.

Bemanning

Skolehelsetjenesten  er bemannet med helsesykepleier og skolelege. 

Helsesøster har fast kontortid ved hver skole og kontaktinformasjon til helsesøster finner du øverst på skolens side.

For å fremme elevenes helse og trivsel er vi avhengige av et godt samarbeid med foresatte, lærere og evt. personell fra PPT (pedagogisk-psykologisk-tjeneste).

Digital post

Posten fra helsestasjonene, skolehelsetjenesten, jordmor og familietjenesten sendes digitalt. Innkallinger og brev vedrørende barnet vil bli sendt til den/de foresatte som har felles folkeregistrert adresse som barnet. Det vil si at de som er oppgitt som barns/unges foresatte i journal på helsestasjon og skolehelsetjenesten får innkallinger til konsultasjoner i sin digitale postkasse eller på altinn.no.

Fra barnet er 16 år er det barnet selv som mottar brevet.
 

Overføring av journal

  • Ved flytting, skolestart eller bytte av skole overføres journalen til ny helsestasjon eller skolehelsetjeneste, for å sikre faglig forsvarlig oppfølging på nytt bosted.

Innsynsrett

  • Foresatte/eleven har som hovedregel rett til innsyn i samtlige opplysninger som omhandler barnet/eleven.

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom er et tilbud til ungdom mellom 13 – 24 år. Der kan ungdommene ta opp de temaer som opptar dem.