Hopp til hovedinnholdet

Skolehelsetjenesten

Kontaktinformasjon til helsesøster finner du øverst på skolens side.


Skolehelsetjenesten har som mål å bidra til å skape godt oppvekstmiljø for barn og unge, og arbeide for å løse de helsemessige problemer som knytter seg spesielt til skoleelevenes situasjon.


De har et fast program per trinn, som blant annet omfatter vaksinering.

Legehjelp

Det er ikke lege i skolehelsetjenesten. Helsesøster henviser til fastlege ved behov. Oppfølging av sykdom er fastlegens ansvar. 

Psykisk helsetjeneste

Psykisk helsetjeneste for barn og unge er vårt lavterskeltilbud til barn, unge og familier. Vi samarbeider tett med helsesøster på skolen.

Vaksine

  • Helsepersonell gir vaksinasjoner i henhold til barnevaksinasjonsprogrammet  og skal melde opplysninger om vaksinasjoner til system for vaksinasjonskontroll -SYSVAK.
  • SYSVAK er et nasjonalt vaksinasjonsregister som er opprettet for å få oversikt over vaksinasjonsdekningen på landsbasis, og for å overvåke den enkeltes vaksinasjonsstatus.

Taushetsplikt

  • Helsepersonell er underlagt bestemmelser om taushetsplikt i Lov om helsepersonell.
  • Opplysninger om personlige forhold gis ikke uten samtykke.
  • Helsepersonell kan likevel gi nødvendige opplysninger for å avverge fare eller alvorlig helserisiko.

Innsynsrett

Foresatte og eleven har som hovedregel rett til innsyn i alle opplysninger som omhandler barnet /eleven. Dette kalles innsynsrett.

Flytte journal

Ved flytting, skolestart eller bytte av skole overføres journalen til ny helsestasjon eller skolehelsetjeneste, for å sikre faglig forsvarlig oppfølging på nytt bosted.