Hopp til hovedinnholdet

«Trygghetsuka» 2018

Hva

Trygghetsuka 2018 arrangeres av de fire kommunene Aurskog-Høland, Fet, Skedsmo og Sørum. Trygghetsuka er en stor dugnad, som også skal bidra til bevisstgjøring av ressursene i våre kommuner og bedre samarbeid på tvers av instansene.

Uka fylles opp med en rekke foredrag. Målet med uka er å gi ansatte og innbyggere kunnskap og økt bevissthet om voldens omfang, årsaker, karakter og konsekvenser. 
Alle arrangementene er gratis. 

Se hele programmet og meld deg på via kompetansebroen.no
I tillegg til seminarene som blir presentert her, byr Trygghetsuka også på temakvelder, gratis kino og en teaterforestilling for ungdom.

Se ogå trygghetsuka.no for mer informasjon.

Når

«Trygghetsuka 2018» arrangeres i uke 44, mandag 29. oktober – fredag 2. november 2018.

Hvem

Alle arrangement er åpne for innbyggere og ansatte i Skedsmo kommune. Arrangementene har allikevel en målgruppe som forteller hvem dette er mest aktuelt for.

I år har kommunene Aurskog-Høland, Fet, Skedsmo og Sørum gått sammen om å arrangere en felles Trygghetsuke. Alle er velkommen på arrangement i alle kommuner.

Bakgrunn

Trygghetsuka er et ledd i kommunenes arbeid med å bekjempe vold i nære relasjoner, og er også et av tiltakene i de lokale handlingsplanene. Formålet med planene er å forene alle gode krefter og samordne kunnskap og tiltak slik at vi blir i best mulig stand til å forebygge, oppdage og handle.

Trygghetsuka er ett av tiltakene i arbeidet med å implementere Skedsmo kommunes «Handlingsplan mot vold i nære relasjoner»., som er et verktøy for å styrke og samordne den kommunale innsatsen mot vold i nære relasjoner. Målet er at alle hjem skal være en arena for trygghet og omsorg – fri for vold.
 
Skedsmo kommune har også iverksatt prosjektet «Forebygging av seksuelle overgrep mot barn og unge i Skedsmo kommune».