Hopp til hovedinnholdet

Program Trygghetsuka 2017

Mandag 30. oktober – fredag 3. november (Uke 44)

Påmelding via KS-Læring, eller send e-post til trygghetsuka@skedsmo.kommune.no (Husk da å skrive hvilket arrangement du melder deg på).

Åpningsdagen - Mandag 30. oktober

Tema: Vold og overgrep mot barn og unge
Kl: 08.30-15.30
Stjernesalen Lillestrøm kultursenter.
 • 08.30 Åpning av ordfører
  Kulturelt innslag v/ elever fra kulturskolen
 • 09.00 - 09.30 ”Din kunnskap er avgjørende for handling”
  Anne Lindboe, Barneombudet
 • 09.30 - 10.00 ”Svikt og svik - presentasjon av Barnevoldsutvalgets NOU 2017:12”
  Trine Myrvold Wikstrøm, rådmann i Skedsmo kommune
 • 10.15 - 11.30 ”For barnas beste må du tørre å tenke det verste”
  Ada Sofie Austegard, Stine Sofies stiftelse
 • Lett lunch serveres
 • 12.15 - 13.45 ”Du skal ikke bære sorgen alene…”
  Øivind Aschjem, Redde små
 • 14.00 - 15.30 ”Klokhet mot vold - hvordan hjelpe barn og unge på trygge måter?”
  Proffer fra Forandringsfabrikken

Utstilling «Hvis klær kunne fortelle»

«Hvis klær kunne fortelle» vil være tilgjengelig i Rådhusets foaje i uke 43 og uke 44.
Utstillingen består av fotografier av barneklær og gjenstander eid av barn utsatt for vold og seksuelle overgrep, samt små fortellinger knyttet til hvert plagg. En sterk opplevelse!
 
Utstillingen er åpen for alle, hverdager mellom kl. 0800-1600

Gratis kinoforestilling

Filmen ”Sønner” vises på Lillestrøm kino.  Manusforfatter Thomas Seeberg Torjussen holder et kort foredrag om filmen. 

 • Lillestrøm kino, Sal 2 Kl. 18.00.

60 plasser, billetter deles ut ved ankomst. Aldersgrense 11 år.

Filmen formidler et alvorlig tema med både humor og action. Handlingen i Sønner er lagt til Oslos slitte østkant og er en tøff thriller om Lars. En dag begynner han å mistenke en gammel kjenning for å tukle med tenåringsguttene i bydelen. Lars går til kamp. Det får uante og farlige følger for de han ønsket å hjelpe.

Vitenkafè på Scene 5

Vitenkafè på Scene 5 byr på:
Foredrag med Øivind Aschjem «Hvis klær kunne fortelle…»

 • Kl: 19.30, Scene 5, Lillestrøm kultursenter.

Målgruppe: Innbyggere og ansatte, ingen påmelding Deler av utstillingen blir tilgjengelig på kultursenteret

Tirsdag 31. oktober

Frokostseminar

 • Kl: 09.00-10.30 Frokostseminar på Seminarrom B300, Rådhuset. 
  Enkel frokost serveres fra kl. 08.30 

”Hvilken strategi har Skedsmo kommune for å forebygge seksuelle overgrep mot barn og unge?”
Presentasjon av prosjekt, ved Ida Maria Svensson og Idun Marie Ljønes, Skedsmo kommune.

Målgruppe: Ansatte som jobber med barn og unge

 • Kl: 13.00-15.00 Seminar i Kommunestyresalen på Rådhuset
  ”Vold mot eldre - den usynlige volden” 
  v/ Line Granås, Forebyggende avsnitt, Romerike politidistrikt. 

Hvilke typer vold utsettes eldre for - og hva kan ansatte gjøre?
Seminaret omhandler ulike typer og en bevisstgjøring av ansattes rolle. Hvordan kan vi forebygge og håndtere situasjoner som oppstår?

Målgruppe: Ansatte som jobber med eldre

Folkemøte om ekstremisme

Tema: Ekstremisme og hvordan ekstreme holdninger påvirker oss i hverdagen. Jan Erik Molsnes innleder.
 • Kl: 19.00-22.00 på Strømmen Bibliotek
Målgruppe: Innbyggere, ingen påmelding.
Folkemøte arrangeres av Skedsmo Dialog
 

Onsdag 1. november

Seminarer

 • Tema: Æresrelatert vold. ”Hvordan kan det avdekkes og håndteres?”
  Kl: 09.00-11.00
  Kommunestyresalen, Rådhuset
  Målgruppe: Ansatte

Terje Bjøranger, politiadvokat i Kripos og krimforfatter holder foredrag om ulike typer æresrelatert vold, forståelsen av æresbegrepet i en del innvandrermiljøer, tvangsekteskap og sosial kontroll.

Nora Berg holder ofte foredrag sammen med Bjøranger. Hun deler sine erfaringer med hvordan det er å vokse opp med familiens og samfunnets motstridende forventinger, og hvordan dette har påvirket hennes liv.

 • Tema: Vold og overgrep i familier
  Kl: 12.00-16.00 
  Kommunestyresalen, Rådhuset 
  Målgruppe: Ansatte som jobber med barn, unge og foreldre

Del 1: ”Hvordan arbeider politiet med vold og seksuelle overgrep?”

Når skal offentlige ansatte melde fra til politiet ved mistanke om vold og overgrep mot barn og unge og hvordan kan vi snakke med de om det? Besøksforbud, voldsalarm og sperret adresse bli også tema. May-Lene Sakshaug, sedelighetsavsnittet og familievoldskoordinator Lars Nordli, Romerike politidistrikt

Del 2: ”Voldsformer, konsekvenser og innsats for barn, unge og deres familier.” Didrik Hægeland, psykologspesialist v Louisenberg sykehus, DPS

 

 

Torsdag 2. november

Heldagsseminar: ”Vold mot mennesker med nedsatt funksjonsevne”

Seminaret vil ta for seg ulike aspekt ved vold og overgrep mot mennesker med nedsatt funksjonsevne.
Du vil få kunnskap om forekomst, forebygging, varsling og oppfølging av vold og seksuelle overgrep.
 • Kl: 09.00-11.00 ”En innføring i kunnskapsbanken”
Cato Brunvand Ellingsen og Kim Berge, Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming
Lett lunch serveres
 • Kl: 11.30-13.30 ”Forebygging, varsling og oppfølging av seksuelle overgrep
mot mennesker med funksjonsnedsettelse
(SUMO rapporten)”
Peter Zachariassen, Oslo universitetssykehus Ullevål
 • Kl 13.45-15.45 ”Oppfølging etter seksuelle overgrep”
Wenche Fjeld og Heidi Christin Lyngstad, Statens Barnehus
Kommunestyresalen, Rådhuset

Målgruppe: Ansatte som jobber med mennesker med funksjonsnedsettelser

Konsert

Konsert med Sebastian Satilmis, Pål Jasinn og dansegruppe.
Åpent arrangement men målgruppen er ungdom.

Fredag 3. november

Seminar: vold i nære relasjoner

 • Kl: 09.00-12.00 i Kommunestyresalen, Rådhuset

Seminaret har to deler og tar for seg ulike former for partnervold, forskning knyttet til tema og behandlingstilbud for voldsutøvere og utsatte.

Del 1: ”Partnervold - en introduksjon til ulike kategorier og risikofaktorer” Kriminolog Vibeke Ottesen er kjent for sin forskning på barne- og partnerdrap. Hun vil presentere funn og erfaringer knyttet til partnervold. Hun skriver hyppig artikler om temaene i Aftenposten og gjester ulike radioprogram.

Del 2: ”Hvordan forstå og arbeide med vold i nære relasjoner?” Hvilke behandlingstilbud finnes for voldsutøver og deres familier.
Hvordan samarbeider Alternativ til vold med det øvrige hjelpeapparatet rundt familien. Halvor Wennesland Gravdal, psykolog og Hanne Gjermo, psykologspesialist og leder av Alternativ til vold, Nedre Romerike

Målgruppe: Ansatte i tjenester for voksne, barn og unge