Hopp til hovedinnholdet

Pårørendeskole - demens

Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller nær venn som har en demenssykdom.

Gjennom faglige forelesninger, plenums- og gruppesamtaler får du kunnskap om demens og hvilke følger dette kan ha for personen med demens og for deg som pårørende. Temaer på kurset er aktuell sykdomslære, utredning av kognitiv svikt, kommunikasjon og samhandling, vergemålslovgivning, betydningen av å være i fysisk aktivitet og pårørendeopplevelser. 
Du treffer andre pårørende i samme situasjon, lege og andre fagpersoner med kompetanse på området.

Mer informasjon om pårørendeskolen 2019 kommer.