Hopp til hovedinnholdet

Pårørendeskole - demens

Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller nær venn som har en demenssykdom.

Gjennom faglige forelesninger, plenums- og gruppesamtaler får du kunnskap om demens og hvilke følger dette kan ha for personen med demens og for deg som pårørende. Temaer på kurset er aktuell sykdomslære, utredning av kognitiv svikt, kommunikasjon og samhandling, vergemålslovgivning, betydningen av å være i fysisk aktivitet og pårørendeopplevelser. 
Du treffer andre pårørende i samme situasjon, lege og andre fagpersoner med kompetanse på området.
 
Skedsmo kommune inviterer til Pårørendeskole over 4 samlinger:  

Sted: Skedsmo rådhus, Jonas Liesgt.18 i Lillestrøm.

Datoer:
  • Tirsdag 6.februar
  • Tirsdag 13.februar
  • Tirsdag 20. februar
  • Tirsdag 27.februar
Tidspunkt: 18.00 – 20.30 (du blir møtt ved hovedinngangen fra kl. 17.45) 
 
Påmelding innen 30.januar på e-post: hukommelsesteam@skedsmo.kommune.no . Husk å oppgi din relasjon som pårørende. 

For alternativ påmelding og nærmere opplysninger kontakt hukommelsesteamet på telefon 90 59 20 05