Hopp til hovedinnholdet

Pårørendeskole - demens

Pårørendeskole 2019 starter 14. januar på Skedsmo rådhus og foregår over fire samlinger på kveldstid.

Datoer: 14. januar, 21. januar, 28, januar og 4. februar. 

Klokkeslett: 18.00 - 21.00 (du blir møtt ved hovedinngangen fra 17.45)

Påmelding innen fredag 4. januar (oppgi din relasjon som pårørende).
Epost: hukommelsesteam@skedsmo.kommune.no

For alternativ påmelding og nærmere opplysning kontakt hukommelsesteamet på 90592005 eller 94841789

Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller nær venn som har demens.

Gjennom faglige forelesninger, plenums- og gruppesamtaler får du kunnskap om demens og hvilke følger dette kan ha for personen med demens og for deg som pårørende. Temaer på kurset er aktuell sykdomslære, utredning av kognitiv svikt, kommunikasjon og samhandling, vergemålslovgivning, betydningen av å være i fysisk aktivitet og pårørendeopplevelser. 
Du treffer andre pårørende i samme situasjon, lege og andre fagpersoner med kompetanse på området.