Hopp til hovedinnholdet

Ergoterapi

Ergoterapitjenesten hjelper de som har nedsatt fysisk funksjonsevne. Det kreves ikke henvisning fra lege.

Hva gjør vi?

  • Hjelper deg med å trene på mestre daglige gjøremål i ditt hjem og nærmiljø
  • Prøver ut, tilpasser og trener på bruk av hjelpemidler

Hvordan få tjenesten?

Søknad sendes til Tjenestekontoret (Postboks 313, 2001 Lillestrøm).


Ta kontakt på telefon 66 93 85 20 ved behov for hjelp.