Hopp til hovedinnholdet

Kjernejournal

Kjernejournalen ble tilgjengelig 15. august 2015


Du kan logge deg inn med elektronisk ID og se din kjernejournal via helsenorge.no/kjernejournal.

Hva er kjernejournalen?

Kjernejournal inneholder dine viktigste helseopplysninger, samlet på ett sted. Det vil si at uansett hvor i Norge du er når du blir akutt syk, kan helsepersonell heretter kunne slå opp i kjernejournalen og få tak i spesielt viktige opplysninger om deg, slik som:

  • Kritisk informasjon 
  • Legemidler 
  • Besøkshistorikk fra sykehus 
  • Egne registreringer

Kun autorisert helsepersonell får slå opp i kjernejournal, og det skal kun skje når de gir deg helsehjelp. Logg over hvem som har gjort oppslag vises i din kjernejournal.

Hva kan jeg legge inn i kjernejournal?

Du kan selv registrere kontaktpersoner, sykdommer og om du har utfordringer med syn, hørsel eller språk.

Har du alvorlige allergier, en sjelden lidelse eller annet som det viktig for helsepersonell å kjenne til, kan du be legen din registrere dette i din kjernejournal.

Reservasjon

Ønsker du ikke å ha en kjernejournal, kan du når som helst reservere deg. Det gjør du ved å logge deg inn på helsenorge.no/kjernejournal og gå til innstillingene for din kjernejournal.

Mer informasjon