Hopp til hovedinnholdet

Kriseteam

Kontakt

Besøksadresse

Romerike Helsebygg
Dampsagveien 4, Lillestrøm

Kriseteam (psykososial krisehjelp)

Skedsmo kommunes psykososiale kriseteam gir profesjonell oppfølging etter alvorlige hendelser hvor få personer er involvert.

Kriseteamet bistår når:

  • det har oppstått alvorlige livshendelser som for eksempel ulykker, voldshandlinger, uventede dødsfall eller trusselsituasjoner.
  • det er behov for psykososial førstehjelp, individuelt eller i grupper

Kriseteamet gir bistand til:

  • rammede, pårørende og andre involverte
  • arbeidsplasser, skoler og institusjoner som trenger umiddelbar bistand

Dersom det viser seg at krisen har større omfang enn forventet, kan kriseteamet konferere med kommunens katastrofeledelse.

Kriseteamet bistår ikke ved:

  • situasjoner som primært handler om sykdom
  • utskriving av pasienter fra psykisk helsevern
  • situasjoner når det er behov for spesialisthelsetjenester
  • situasjoner når det er behov for politi eller prest