Hopp til hovedinnholdet

Kriseteam

Kriseteam (psykososial krisehjelp)

Skedsmo kommunes psykososiale kriseteam gir profesjonell oppfølging etter alvorlige hendelser hvor få personer er involvert.

Kriseteamet bistår når:

  • det har oppstått alvorlige livshendelser som for eksempel ulykker, voldshandlinger, uventede dødsfall eller trusselsituasjoner.
  • det er behov for psykososial førstehjelp, individuelt eller i grupper

Kriseteamet gir bistand til:

  • rammede, pårørende og andre involverte
  • arbeidsplasser, skoler og institusjoner som trenger umiddelbar bistand

Dersom det viser seg at krisen har større omfang enn forventet, kan kriseteamet konferere med kommunens katastrofeledelse.

Kriseteamet bistår ikke ved:

  • situasjoner som primært handler om sykdom
  • utskriving av pasienter fra psykisk helsevern
  • situasjoner når det er behov for spesialisthelsetjenester
  • situasjoner når det er behov for politi eller prest