Hopp til hovedinnholdet

Psykisk helse

Vi tilbyr boliger, aktiviteter, støttesamtaler og familiearbeid til innbyggere som har psykiske problemer. 

Familiemedlemmer og pårørende av psykisk syke tilbys også hjelp.

Ta gjerne direkte kontakt dersom du har spørsmål eller er bekymret.

Kontakt oss

Avdeling for psykisk helse, rus og samhandling

Stalsberggata boliger

Er en døgnbemannet bolig med 7 leiligheter for personer med psykiske lidelser.

  • Søknad om bolig sendes til Tjenestekontoret. Kontakt Tjenestekontoret på telefon 66 93 85 20 for spørsmål eller hjelp til å skrive søknad
  • Beboerne betaler husleie
  • Boligen kan nås direkte på telefon 63 81 22 29

 

Salerudveien boliger

Er en døgnbemannet bolig med 20 leiligheter for personer med psykiske lidelser og/eller rusproblem.

  • Søknad om bolig sendes til Tjenestekontoret. Kontakt Tjenestekontoret på telefon 66 93 85 20 for spørsmål eller hjelp til å skrive søknad
  • Beboerne betaler husleie
  • Boligen kan nås direkte på telefon 66 93 89 40

Rusteamet

Pakkeforløp

Dersom fastlegen eller annen kommunal instans sender henvisning til spesialisthelsetjenesten, vil du noen ganger komme inn i et «pakkeforløp». Det er en standardisering av utredning og behandling, kommunikasjon med pasient/pårørende, ansvarsplassering og ikke minst tidsfrister.

Pakkeforløpene skal bidra til gode, koordinerte og sammenhengende tjenester til bruker. De skal sikre samhandling mellom bruker, ev. pårørende, fastlege, spesialisthelsetjenesten, kommunale helse- og omsorgstjenester og andre relevante aktører.

Pakkeforløp psykisk helse og rus

De tre første pakkeforløpene i 

psykisk helse og rus tas i bruk fra 1. januar 2019:

Kontakt tjenestekontoret