Hopp til hovedinnholdet

Ambulerende team

Kontakt oss:

Telefon: 66 93 21 20

Besøksadresse:

Stillverksveien 9
2004 Lillestrøm

Postadresse:

Postboks 313
2001 Lillestrøm

Tjenesten tilbys på hverdager mellom kl. 08.00 og 15.30.

Hvem kan få tjenesten

Du er over 18 år, bosatt i kommunen, og har en psykisk helse utfordring.

Tjenesten er basert på din frivillighet, og er gratis.
 

Hva gjør vi ?

 • Du kan få hjelp til å mestre dagliglivet og forebygge mer omfattende hjelpebehov
 • Vi kan hjelpe deg til å skape motivasjon for endring.
 • Vi kan hjelpe deg med å skape stabilitet
 • Vi gir håpsformidling
 

Hva kan du få hjelp til?

 • Du får tilbud om støttesamtaler, råd, veiledning og praktisk bistand
 • Vi kan etablere ansvarsgrupper og fungere som koordinator når det er naturlig
 • Vi kan hjelpe deg til å bygge nettverk, og trene på utfordrende situasjoner i dagliglivet
 

Hvordan tildeles tjenesten?

 • Du kan henvende deg til tjenestekontoret i kommunen. 
 • Tjenestekontoret vil vurdere søknaden din opp imot ditt behov.
 • Det vil bli fattet et vedtak av tjenestekontoret ved tildeling av tjenesten. 
 • Vedtaket skal beskrive innholdet i tjenesten til deg
 • Det kan hende at du må vente noen uker før vi setter i gang tjenesten.