Hopp til hovedinnholdet

Psykisk helseteam

Besøksadresse:

Stillverksveien 9
2004 Lillestrøm

Postadresse:

Postboks 313
2001 Lillestrøm

Et tilbud for deg over 18 år som har behov for hjelp når livet er vanskelig

Psykisk helseteam er et gratis lavterskeltilbud til personer over 18 år som er bosatt i Skedsmo kommune. Tilbudet er for de som ikke allerede har et behandlingstilbud.

Du kan kontakte oss om du har milde til moderate psykiske helseplager, trenger oppfølging etter en krisehendelse, eller er i en vanskelig livssituasjon

Dette kan være:
  • Vanskeligheter med å fungere i hverdagen
  • Depresjon og angst
  • Sorg, savn og livskriser
  • Andre utfordringer
Vi er et tverrfaglig sammensatt team med psykologspesialister og spesialsykepleiere. Alle med bred erfaring fra arbeidet med psykisk helseproblematikk.

Vårt mål er å gi rask psykisk helsehjelp uten lang ventetid. Ved behov for øyeblikkelig hjelp, ta kontakt med din fastlege eller med legevakten.

Vårt samtaletilbud er korttidsrettet (vanligvis 5 til 10 timer) med behandling, rådgivning og veiledning. I tillegg holder vi ulike mestringskurs.

Du trenger ingen henvisning fra din fastlege, ta direkte kontakt med oss.
Vi har fast telefontid, mandag til fredag kl. 12-14, på telefon: 47 68 40 29
Vi kan også kontaktes kl 08.00-15.30, på telefon: 66 93 21 20

Er du under 18 år kan du kontakte
på telefon 66 93 89 00.