Hopp til hovedinnholdet

Boveiledertjenesten

Besøksadresse

Stillverksveien 9
2004 Lillestrøm

Postadresse

Avdeling for psykisk helse og rus
Postboks 313
2001 Lillestrøm

Åpningstider

Hverdager mellom kl. 08.00 og 15.30.

Åpen  «Base» i Korshagen 30a på mandager fra kl 15.30 til kl. 18.30, og på torsdager fra 12.00 – 14.00. Servering av mat på mandager.

Hvem kan få tjenesten?

Hvis du er over 18 år, bosatt i kommunen og opplever utfordringer knyttet til psykisk helse og/eller rus, kan du få hjelp og støtte i dagliglivet. Tilbudet er basert på at du selv ønsker hjelp, og tjenesten er gratis.
 

Hva gjør vi?

 • Vi bistår deg med praktisk hjelp i hverdagen.
 • Vi driver oppsøkende aktivitet.
 • Vi er opptatt av opprettholdelse av verdighet, og håpsformidling.
 • Vi følger opp, og gir råd og veiledning til pårørende.
 

Hva kan du få hjelp til?

 • Du kan få råd, støtte og veiledning i dagliglivet.
 • Sammen kan vi trene på å mestre utfordrende situasjoner i dagliglivet.
 • Vi kan hjelpe deg til å skape motivasjon for endring.
 • Vi kan støtte deg med alle de gjøremål som du selv kan være med på. Som f.eks. handle mat, lage avtaler, hjelp til med søknader, kontakt med hjelpeapparatet, økonomi, håndtering av post og lignende.
 • Du kan få hjelp til håndtering av informasjon fra, og i samarbeid med aktører i dagliglivet.
 

Hvordan få tjenesten?

 • Du kan henvende deg til tjenestekontoret for råd og informasjon hvis du har bekymring, og/eller behov for hjelp, støtte eller tilsyn, enten det gjelder en selv eller andre. 
 • Henvendelsen kan komme fra privatpersoner, pårørende, NAV, leger eller spesialisthelsetjenesten.
 • Tjenesten tildeles gjennom tjenestekontoret.