Hopp til hovedinnholdet

Vold i nære relasjoner, overgrep og voldtekt

Romerike Krisesenter

Vi er tilgjengelig 24 timer i døgnet året rundt.

Hvordan kontakter du oss?

Ta direkte kontakt med oss på telefon 63 81 41 78
eller send oss en e-post på post@rkrise.no


På nett: http://www.romerike-krisesenter.no/ eller på Facebook: www.facebook.com/Romerike-Krisesenter

Hva kan vi tilby?

 • Råd og veiledning vedrørende din situasjon
 • Et midlertidig og trygt sted å bo
 • Hjelp til å komme i kontakt med det offentlige hjelpeapparatet (etater og hjelpeinstanser, som politi, advokat, Nav)
 • Praktisk bistand og hjelp til å etablere deg på nytt


Vi er tilgjengelig 24 timer i døgnet året rundt.
Du trenger ingen henvisning for å komme til oss eller for å be om en samtale. Kontakten med krisesenteret er frivillig og du kan være anonym når du henvender deg til oss.

 • Vi har taushetsplikt.
 • Vi tilbyr kartlegging og sikkerhetsvurdering.
 • Vi har adskilt tilbud til kvinner og menn.
 • Vi fokuserer på trygghet og hjelp til selvhjelp. Har du behov for tolk ordner vi det
 • Vi har ansatte med ulik kompetanse og lang erfaring innen fagfeltet.
 • Vi er der for å hjelpe deg når du opplever at du er i fare, er redd for deg og eventuelt dine barn, føler at du lever i en livssituasjon som er skadelig for deg og som du opplever at det er vanskelig å komme deg ut av.
 • Alle våre tjenester er gratis.

 

Dinutvei.no

Vold i nære relasjoner, overgrep og voldtekt kan ramme mennesker uansett alder og kjønn. Ikke alle vet hva slags hjelp de kan få eller hvor hjelpen finnes. Mange ønsker også mer kunnskap om vold og overgrep.

Dinutvei.no
 er en nasjonal veiviser ved vold i nære relasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep, og driftes av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, NKVTS, på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet. 

På dinutvei.no finner utsatte, utøvere, pårørende og fagfolk oversikt over hjelpetilbud i hele landet, informasjon om vold og overgrep samt en spørsmål- og svartjeneste.