Hopp til hovedinnholdet

Rusproblemer

Besøksadresse:

Stillverksveien 9
2004 Lillestrøm

Postadresse:

Postboks 313
2001 Lillestrøm

Tilbudene omfatter boliger, aktiviteter, støttesamtaler og familiearbeid.

Rusteamet

Har ansvaret for å følge opp rusmiddelavhengige i kommunen. Du trenger ikke søke om oppfølging. Ta direkte kontakt med oss. Tjenesten er gratis.

Blant tilbudene er

  • Oppfølging før, under og etter rusbehandling.
  • Støttesamtaler med rusavhengige og/eller pårørende.
  • Hjelp til å søke plass på behandlingsinstitusjon.
  • Oppfølging av brukere under legemiddelassistert rehabilitering (LAR).
  • Oppfølging av gravide rusmisbrukere.

Salerudveien boliger

Er en døgnbemannet bolig med 20 leiligheter for personer med psykiske lidelser og/eller rusproblem.

  • Søknad om bolig sendes til Tjenestekontoret. Kontakt Tjenestekontoret på telefon 66 93 85 20 for spørsmål eller hjelp til å skrive søknad
  • Beboerne betaler husleie
  • Boligen kan nås direkte på telefon 66 93 89 40

Pakkeforløp

Dersom fastlegen eller annen kommunal instans sender henvisning til spesialisthelsetjenesten, vil du noen ganger komme inn i et «pakkeforløp». Det er en standardisering av utredning og behandling, kommunikasjon med pasient/pårørende, ansvarsplassering og ikke minst tidsfrister.

Pakkeforløpene skal bidra til gode, koordinerte og sammenhengende tjenester til bruker. De skal sikre samhandling mellom bruker, ev. pårørende, fastlege, spesialisthelsetjenesten, kommunale helse- og omsorgstjenester og andre relevante aktører.

Pakkeforløp psykisk helse og rus

De tre første pakkeforløpene i 

psykisk helse og rus tas i bruk fra 1. januar 2019:

Kontakt tjenestekontoret