Hopp til hovedinnholdet

Nedre Romerike KAD

Kontakt oss:

Telefon 96092163

Romerike helsebygg
Dampsagveien 4
2000 Lillestrøm
A3, 2. etasje

Postadresse:

Postboks 313
2001 Lillestrøm

Besøkstid

KAD har besøkstid fra kl. 17-19.

Kommunal akutt døgnenhet (KAD) er et alternativ til sykehusinnleggelse for pasienter som kan nyttiggjøre seg et kommunalt tilbud. For å få plass må pasienten være vurdert av lege (fastlege, legevakt og akuttmottak). Legen kan henvise for innleggelse etter å ha konferert med KAD-legen.

KAD er et tilbud til pasienter med diagnoser og problemstillinger som er utredet eller avklart før innleggelse. For noen pasienter kan vi tilby observasjon og utredning.

KAD er døgnbemannet med lege og sykepleiere, og har tilgang på røntgen- og laboratorietjenester. KAD samarbeider tett med fastlege, legevakt, akuttmottak på sykehus, hjemmesykepleien og kommunale tjenestekontor.

 

Nedre Romerike KAD er et samarbeid mellom Nittedal, Skedsmo, Lørenskog, Rælingen, Enebakk, Fet og Sørum kommuner.