Hopp til hovedinnholdet

Kreftkoordinator

Kreftkoordinatoren ønsker å bidra til at pasient og pårørende kan få veiledning, støtte og hjelp i alle faser av kreftsykdommen.

Dette kan være i form av:

  • Koordinering og samordning av tilbud og tjenester til kreftpasienter
  • Oversikt og samarbeid med pasientforeninger, frivillige og likemenn
  • Informasjon, råd og veiledning til pasient og pårørende (og samarbeidspartnere ved behov)
  • Støttesamtaler 

Kreftkoordinator kan kontaktes direkte på mail eller telefon. Det trengs ingen henvisning for å ta kontakt, og tilbudet er gratis.

For mer informasjon, ta direkte kontakt med kreftkoordinator:

Sandra Jahr Svendsen
Telefon: 90 21 35 93 / 66 93 85 20
Mail: kreftkoordinator@skedsmo.kommune.no

 

Kreftkoordinatorstillingen i Skedsmo kommune ble opprettet i januar 2016. Koordinatoren er ansatt på Tjenestekontoret.