Hopp til hovedinnholdet

Hjemmesykepleie og hjemmehjelp

Kontakt oss

Døgnåpen vakttelefon 906 77 812

Besøksadresse

Romerike Helsebygg
Dampsagveien 4
2000 Lillestrøm

Postadresse

Pb 313
2001 Lillestrøm

Hvem kan søke om hjemmesykepleie

  • Du bor hjemme eller oppholder deg i Skedsmo kommune.
  • Du har et helseproblem eller funksjonssvikt som medfører behov for sykepleie i eget hjem, for eksempel medisiner, sårbehandling eller pleie. 
  • Du trenger etterbehandling eller opptrening for å klare deg selv.
  • Du trenger noen som observerer/utreder din helsetilstand i hjemmet.

Hvem kan søke om hjemmehjelp

  • Du bor hjemme eller oppholder deg i Skedsmo kommune. 
  • Du har et helseproblem eller en funksjonssvikt som medfører behov for praktisk hjelp til å greie dagliglivets gjøremål (f.eks. matlagning, klesvask, rengjøring).

Hvordan søke?

  • Søknad sendes til Tjenestekontoret.
  • Kontakt Tjenestekontoret på telefon 66 93 85 20 for spørsmål eller hjelp til å skrive søknad.