Hopp til hovedinnholdet

Dagsenter for eldre

Vi tilbyr sosiale aktiviteter på dagsenter til eldre som bor hjemme.
Vi har sosiale aktiviteter på Stalsberg Dagsenter, Skedsmotun Dagsenter, Åråsveien Dagsenter og Husebyjordet Dagsenter.

Søker du plass vil du få tilbud om transport til og fra dagsenteret, og du vil få to måltider i løpet av dagen. Antall dager varierer etter behov.

Du betaler en egenadel for dagsentertilbudet. 

Hvem kan søke?

  • Eldre som bor hjemme og har behov for sosiale aktiviteter.
  • Eldre som har pårørende med behov for avlastning. 

Hvordan søke?

Søknaden sendes til Tjenestekontoret.

Kontakt Tjenestekontoret på telefon 66 93 85 20 for spørsmål eller hjelp til å skrive søknad.