Hopp til hovedinnholdet

Trygghetsalarm

Kontakt oss

Besøksadresse

Tjenestekontoret
Jonas Lies gate 18
Lillestrøm

Postadresse

Pb 313
2001 Lillestrøm

Når du trenger hjelp blir du koblet til en døgnbemannet vaktsentral.

Alarmen er på størrelse med et lommeur som du bærer på deg for å kunne tilkalle hjelp når som helst på døgnet og er enkel i bruk.

Hvem kan søke?

  • Søkere som bor hjemme eller oppholder seg i Skedsmo kommune.
  • Søkere med funksjonsnedsettelser som gir behov for øyeblikkelig hjelp.
  • Søkere som er klare og orienterte, men med en funksjonsnedsettelse som kan gjøre det vanskelig å bruke vanlig telefon.

Hvordan søke?

Søknaden sendes til Tjenestekontoret. Kontakt Tjenestekontoret på telefon 66 93 85 20 for spørsmål eller hjelp til å skrive søknad.

Pris

Hva koster trygghetsalarm?

Høy sats: kr 5.172,-/ 431,- Lav sats: kr 2.520,- / 210,-

Trygghetsalarm prises etter husstandens samlede inntekt. 

  • Lav sats er for de med inntekt under 2G
  • Egenbetaling for trygghetsalarm og hjemmehjelp skal ikke overstige den lave satsen for de med inntekt under 2G