Hopp til hovedinnholdet

Trygghetsalarm

Når du trenger hjelp blir du koblet til en døgnbemannet vaktsentral.

Alarmen er på størrelse med et lommeur som du bærer på deg for å kunne tilkalle hjelp når som helst på døgnet og er enkel i bruk.

Hvem kan søke?

  • Søkere som bor hjemme eller oppholder seg i Skedsmo kommune.
  • Søkere med funksjonsnedsettelser som gir behov for øyeblikkelig hjelp.
  • Søkere som er klare og orienterte, men med en funksjonsnedsettelse som kan gjøre det vanskelig å bruke vanlig telefon.

Hvordan søke?

Søknaden sendes til Tjenestekontoret. Kontakt Tjenestekontoret på telefon 66 93 85 20 for spørsmål eller hjelp til å skrive søknad.