Hopp til hovedinnholdet

Rehabilitering i hjemmet

Kontakt tjenestekontoret

Telefon 66938520

Besøksadresse

Helsebygget
Dampsagveien 2
2000 Lillestrøm

Postadresse

Postboks 313
2000 Lillestrøm

Innsatsteam, 1-3 uker

Består av ergoterapeut, fysioterapeut og sykepleier som samarbeider med deg i en kort periode (1 -3 uker). Teamet hjelper deg til å klare deg best mulig når du kommer hjem fra sykehus eller korttidsopphold i kommunal institusjon. Innsatsteam søkes ikke. 

Hverdagsrehabilitering, 3-6 uker

Består av ergoterapeut, fysioterapeut og sykepleier som samarbeider med deg i 3 - 6 uker med tett oppfølging og trening på daglige gjøremål som du ønsker å få til selv. Du må ønske å bli mer selvstendig i daglige gjøremål, og sette egne mål for det. Det kan for eksempel være å dusje selv,  bevege deg utendørs eller lage din egen mat.

Rehabiliteringsteam, inntil 3 måneder

Består av ergoterapeut, fysioterapeut og sykepleier som samarbeider med deg som har et komplisert sykdomsbilde. Det kan handle om fysisk opptrening, mental omstilling på grunn av en sykdom eller skade, få til daglige gjøremål, strukturere hverdagen og/eller fungere sosialt og i samfunnet. Du må kunne sette deg egne mål og delta aktivt i rehabiliteringen.

Hvordan få tjenesten?

For å få hverdagsrehabilitering eller rehabiliteringsteam sender du søknad til Tjenestekontoret. Kontakt gjerne Tjenestekontoret på telefon 66 93 85 20 for spørsmål eller hjelp til å skrive søknad.