Hopp til hovedinnholdet

Omsorgsboliger

Omsorgsbolig er et tilbud til eldre som mestrer egen tilværelse, men trenger tilpasset bolig med helse- og omsorgstjenester.

Boliger for funksjonshemmede er underlagt Tjenester til funksjonshemmede over 18 år.


En omsorgsbolig er en bolig som er tilpasset bevegelseshemmede og tilrettelagt slik at beboeren skal kunne motta helse- og omsorgstjenester etter behov.


Boligen er beboerens eget hjem. Beboeren betaler husleie og mottar hjemmetjenester på samme vilkår som for andre hjemmeboende.

Hvem kan søke om omsorgsbolig

  • Du har vært bosatt i Skedsmo kommune de siste to år
  • Du har et helseproblem eller funksjonssvikt som medfører behov for sykepleie i eget hjem, for eksempel medisiner, sårbehandling eller pleie

og / eller

  • Du trenger praktisk hjelp til å greie dagliglivets gjøremål f.eks. matlagning, klesvask, rengjøring

Pris

Prisene er forskjellige for hvert boliganlegg. Det betales husleie i henhold til kontrakt. Det betales for tjenester på samme måte som i vanlig bolig.

Hvordan søke?

  • Søknad sendes til Tjenestekontoret.
  • Kontakt Tjenestekontoret på telefon 66 93 85 20 for spørsmål eller hjelp til å skrive søknad.  

Kontakt oss

Avdeling for hjemmetjenester

Postadresse

Pb 313
2001 Lillestrøm