Omsorgsboliger

Omsorgsbolig er et tilbud til eldre som mestrer egen tilværelse, men trenger tilpasset bolig med helse- og omsorgstjenester.

Boliger for funksjonshemmede er underlagt Tjenester til funksjonshemmede over 18 år.


En omsorgsbolig er en bolig som er tilpasset bevegelseshemmede og tilrettelagt slik at beboeren skal kunne motta helse- og omsorgstjenester etter behov.


Boligen er beboerens eget hjem. Beboeren betaler husleie og mottar hjemmetjenester på samme vilkår som for andre hjemmeboende.

Hvem kan søke om omsorgsbolig

  • Du har vært bosatt i Skedsmo kommune de siste to år
  • Du har et helseproblem eller funksjonssvikt som medfører behov for sykepleie i eget hjem, for eksempel medisiner, sårbehandling eller pleie

og / eller

  • Du trenger praktisk hjelp til å greie dagliglivets gjøremål f.eks. matlagning, klesvask, rengjøring

Pris

Prisene er forskjellige for hvert boliganlegg. Det betales husleie i henhold til kontrakt. Det betales for tjenester på samme måte som i vanlig bolig.

Hvordan søke?

  • Søknad sendes til Tjenestekontoret.
  • Kontakt Tjenestekontoret på telefon 66 93 85 20 for spørsmål eller hjelp til å skrive søknad.  

Kontakt oss

Avdeling for hjemmetjenester

Postadresse

Pb 313
2001 Lillestrøm

Fant du det du lette etter?

Takk, så bra! Hva lette du etter?

Beklager, det vil vi gjøre noe med. Hva lette du etter?

Vi bruker denne informasjonen til å lage bedre innhold og tjenester, men vi svarer ikke på disse tilbakemeldingene.
Skriv derfor ikke personlig informasjon som navn, e-post eller mobilnummer. Ønsker du svar anbefaler vi at du bruker kontaktskjemaet vårt.