Hopp til hovedinnholdet

Etablererprøve og kunnskapsprøve

Etablererprøve for serveringssted

Daglig leder for serveringsbevillingen må ha bestått etablererprøve for serveringssted. Pensum til prøven er basert på materiale fra læreboken: Læremateriell – Etablererprøven.

Kunnskapsprøve for skjenkebevilling og salgsbevilling

Styrer og stedfortreder for skjenkebevillingen eller salgsbevillingen må ha bestått kunnskapsprøve etter alkohollovgivningen. 

Pensum til kunnskapsprøve for skjenkebevilling:

 

Pensum til kunnskapsprøve for salgsbevilling:

Du må også ha kjennskap til øvrige bestemmelser i overnevnte lovverk.
Læremateriell kan kjøpes på www.vinn.no/nettbutikk

Påmelding og praktisk informasjon

Det er ingen begrensinger i antall ganger du kan gå opp til prøven. Du må ha gyldig legitimasjon når du møter opp for å avlegge prøve. 

Påmelding

Per telefon 66 93 81 61 eller e-post

Tid

Prøven avholdes første mandag i måneden klokka 12:00.

Sted

Rådhuset i Skedsmo, Jonas Liesgate 18, 2000 Lillestrøm

Varighet

Etablererprøven: 90 minutter 

Hjelpemidler

  • Etablererprøven: lover og forskrifter
  • Kunnskapsprøver alkohol: ordbok (fremmedspråklig-norsk)

Pris

400 kroner per gang.