Hopp til hovedinnholdet

Salgsbevilling

Besøksadresse

Rådhuset Sektorkontoret for helse og sosial
Jonas Lies gate 18 2000 Lillestrøm

Ved spørsmål, kontakt Åsne Sellevoll Haugstad

Når trenger du salgsbevilling?

Butikker som ønsker å selge alkohol må ha salgsbevilling. Salgsbevilling gis for drikke med høyst 4,7 volumprosent alkohol.

Hvordan søke?

Du søker skjenkebevilling via vår skjemaportal. Søknadsprosessen er elektronisk og har sikker pålogging via ID-porten.

Vedlegg som må følge søknaden:

  • Tegning av lokalet
  • Adkomstdokumenter – leiekontrakt
  • Aksjeeierbok
  • Brukstillatelse fra teknisk sektor i kommunen
  • Bekreftelse på bestått kunnskapsprøve for styrer og stedfortreder

Vilkår

  • Uklanderlig vandel for bevillingsselskap, eiere og daglig leder
  • Styrer og stedfortreder må være over 20 år, ha uklanderlig vandel, være ansatt på stedet eller arbeide der i kraft av sin eierstilling, og ha bestått kunnskapsprøve for salgsbevilling

Se våre alkoholpolitiske retningslinjer for nærmere informasjon om vilkår for å få salgsbevilling.

Behandlingstid

Behandlingstiden er ca. 4-6 uker dersom du skal overta et utsalg med en eksisterende salgsbevilling. Behandlingstiden er inntil 3 måneder dersom du skal åpne et nytt utsalg hvor det ikke har vært salgsbevilling tidligere.