Hopp til hovedinnholdet

Skjenkebevilling for næringslivet

Kontaktperson

Åsne Sellevoll Haugstad

Besøksadresse

Rådhuset
Sektorkontoret for helse og sosial
Jonas Lies gate 18
2000 Lillestrøm

Når trenger du skjenkebevilling?

Du må søke om skjenkebevilling dersom du ønsker å servere alkohol.

Hvordan søke?

Du søker skjenkebevilling via vår skjemaportal. Søknadsprosessen er elektronisk og har sikker pålogging via ID-porten.

Vedlegg som må følge søknaden:

 • Konseptbeskrivelse – type virksomhet, meny, målgruppe, aldersgrense og eventuelle planer for vakthold
 • Tegning av lokalet inne og ute
 • Adkomstdokumenter – leiekontrakt
 • Aksjeeierbok
 • Brukstillatelse fra teknisk sektor i kommunen
 • Grunneiers tillatelse til uteservering
 • Bekreftelse på bestått kunnskapsprøve for styrer og stedfortreder

Vilkår

 • Uklanderlig vandel for bevillingsselskap, eiere og daglig leder
 • Styrer og stedfortreder må være over 20 år, ha uklanderlig vandel, være ansatt på stedet eller arbeide der i kraft av sin eierstilling, og ha bestått kunnskapsprøve for skjenkebevilling
 • Det må foreligge/være søkt om serveringsbevilling

Det gis ikke skjenkebevilling til: 
a) Bensinstasjon eller serveringssted i nær tilknytning til bensinstasjon
b) Serveringssted med en driftsprofil som hele eller deler av døgnet fremstår som snackbar, gatekjøkken, kiosk eller lignende
c) Idrettshaller og klubbhus i tilknytning til idrettsanlegg
d) Frisørsalonger, SPA, og andre steder som primært selger andre type varer eller tjenester.

Se våre alkoholpolitiske retningslinjer for nærmere informasjon om vilkår for å få skjenkebevilling.

Behandlingstid

Behandlingstiden er ca. 4-6 uker dersom du skal overta et skjenkested med en eksisterende skjenkebevilling. Behandlingstiden er inntil 3 måneder dersom du skal åpne et nytt skjenkested hvor det ikke har vært skjenkebevilling tidligere. 

Utvidet skjenkebevilling

Har du skjenkebevilling fra før og ønsker endring for en enkeltanledning, kan du søke om å:
 • utvide skjenkearealet
 • utvide skjenketiden
 • servere annen alkoholgruppe enn du har bevilling for

Les mer om vilkår og søk om utvidet skjenkebevilling.

Planlegger du et større arrangement eller ønsker å leie kommunal grunn eller eiendom, bør du se på "Veiledning til arrangører ved større arrangementer".

E-læringskurs

Skedsmo kommune har krav om at styrer og stedfortreder for skjenkebevillingen skal ha gjennomført e-læringskurs. 

Kurset er utarbeidet av Helsedirektoratet og tar for seg sentrale bestemmelser i alkoholloven og situasjonshåndtering.

 • Ta kurset på mobil, nettbrett, Mac eller PC
 • Kurset består av 6 leksjoner og en avsluttende prøve
 • Kurset finnes på norsk og engelsk
 • Ved bestått prøve får man kursbevis – send kopi til kommunen
 • Pris 300,-