Hopp til hovedinnholdet

Utvidet skjenkebevilling

Besøksadresse

Rådhuset Sektorkontoret for helse og sosial
Jonas Lies gate 18 2000 Lillestrøm

Ved spørsmål, kontakt Åsne Sellevoll Haugstad

Når trenger du å søke utvidet skjenkebevilling?

Når du har skjenkebevilling fra før og ønsker å endre for enkeltanledning:
  • utvide skjenkearealet
  • utvide skjenketiden
  • servere annen alkoholgruppe enn du har bevilling for

 

Hvordan søke?

Du søker skjenkebevilling via vår skjemaportal. Søknadsprosessen er elektronisk og har sikker pålogging via ID-porten.

Vedlegg som må følge søknaden:

  • Beskrivelse av arrangementet – herunder målgruppe, aldersgrense og evt. planer for vakthold
  • Tegning over utvidet skjenkeareal
  • Adkomstdokumenter - grunneiers tillatelse til bruk av skjenkearealet

 

Vilkår

  • Grunneier må gi tillatelse til bruk av skjenkearealet
  • Skjenketiden kan ikke utvides lenger enn maksimal skjenketid fastsatt i lokal forskrift

Behandlingstid

Behandlingstiden er normalt 2 uker.