Hopp til hovedinnholdet

Bevillingsgebyr

Alle som innehar en salgs- eller skjenkebevilling skal hvert år betale et gebyr til kommunen. Gebyret fastsettes i forskrift beregnes på grunnlag av forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk.

Foreligger det avvik mellom forventet omsetning og faktisk omsetning foretar kommunen etter oppgjør. 

Gebyrsatser

Gebyret fastsettes for forskrift (alkoholforskriften) og følgende satser gjelder for 2019:  

Salg:
  • 0,21 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1
  • 0,58 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2
Skjenking:
  • 0,48 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1
  • 1,26 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2
  • 4,16 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 3
Bevillingsgebyret utgjør pr. 1.1.2019 minimum kr. 1660 for salgsbevilling og kr 5200 for skjenkebevilling. 
 

Skjema for beregning

Kommunen sender ut skjema for beregning av gebyr.

Frist for innsending av omsetningsoppgaven er 1. mars 2019.