Hopp til hovedinnholdet

Enkeltarrangement med alkoholservering

Besøksadresse

Rådhuset Sektorkontoret for helse og sosial
Jonas Lies gate 18 2000 Lillestrøm

Ved spørsmål, kontakt Åsne Sellevoll Haugstad

Når trenger du skjenkebevilling?

 • Alltid når det skal tas betalt for alkoholen som serveres
 • Også når det ikke tas betalt for alkoholen og: 
  a) du leier et forsamlingslokale -  leier et lokale som vanligvis er allment tilgjengelig for offentligheten - leier et lokale som har serveringsbevilling
  b) du skal avholde et arrangement utendørs eller på et offentlig sted.

Når trenger du ikke skjenkebevilling?

 • Når du som privatperson leier et lokale til sluttet selskap (bryllup, bursdag ol.), det ikke tas betalt for mat/drikke, og utleier ikke står for deler av arrangementet.
 • Når du som beboer i borettslag leier felleslokaler til sluttet selskap og det ikke tas betalt for mat/drikke
 • Når firmaet ditt avholder julebord/tilstelning for de ansatte i bedriftens lokaler, og det ikke tas betalt for mat/drikke.

 

Hvordan søke?

Du søker skjenkebevilling via vår skjemaportal. Søknadsprosessen er elektronisk og har sikker pålogging via ID-porten.

Vedlegg som må følge søknaden:

 • Beskrivelse av arrangementet – herunder målgruppe, aldersgrense og evt. planer for vakthold
 • Tegning over utvidet skjenkeareal
 • Adkomstdokumenter - grunneiers tillatelse til bruk av skjenkearealet

 

Vilkår

Det gis ikke skjenkebevilling for enkeltanledning til idrettsarrangementer eller til arrangementer som har barn og ungdom som typisk hovedmålgruppe.

Det er ikke tillatt å nyte medbrakt alkohol på arrangementer med skjenkebevilling.

Et arrangement som har fått skjenkebevilling for en enkelt anledning er undergitt ordinær kontroll fra kommunens skjenkekontrollører.

Ved større arrangementer:

 • Meldeplikt til lokalt politi og brannvesen
 • Kommunen kan kreve at styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøve for skjenkebevilling 

Behandlingstid

Behandlingstiden er normalt 2 uker.

Pris

Prisen (gebyret) for enkeltarrangementer beregnes ut fra omsatt mengde alkohol, men utgjør minimum kr. 5100,- per arrangement.

For mindre enkeltarrangementer tas det bevillingsgebyr på 360,- per arrangement.

Større arrangementer

Planlegger du et større arrangement eller ønsker å leie kommunal grunn eller eiendom, bør du se på "Veiledning til arrangører ved større arrangementer".