Hopp til hovedinnholdet

Enkeltarrangement med alkoholservering

Besøksadresse

Rådhuset Sektorkontoret for helse og sosial
Jonas Lies gate 18 2000 Lillestrøm

Ved spørsmål, kontakt Åsne Sellevoll Haugstad

Skal du ha et arrangement med alkoholservering må det som hovedregel søkes om skjenkebevilling for enkeltanledning. 

Når trenger du skjenkebevilling?

 • Alltid når det skal tas betalt for alkoholen som serveres
 • Også når det ikke tas betalt for alkoholen og: 
  a) du leier et forsamlingslokale -  leier et lokale som vanligvis er allment tilgjengelig for offentligheten - leier et lokale som har serveringsbevilling
  b) du skal avholde et arrangement utendørs eller på et offentlig sted.

Når trenger du ikke skjenkebevilling?

 • Når du som privatperson leier et lokale til sluttet selskap (bryllup, bursdag ol.), det ikke tas betalt for mat/drikke, og utleier ikke står for deler av arrangementet.
 • Når du som beboer i borettslag leier felleslokaler til sluttet selskap og det ikke tas betalt for mat/drikke
 • Når firmaet ditt avholder julebord/tilstelning for de ansatte i bedriftens lokaler, og det ikke tas betalt for mat/drikke.

Hvordan søke?

Du søker skjenkebevilling via vår skjemaportal. Søknadsprosessen er elektronisk og har sikker pålogging via ID-porten.

Vedlegg som må følge søknaden:

 • Beskrivelse av arrangementet – herunder målgruppe, aldersgrense og evt. planer for vakthold
 • Tegning over utvidet skjenkeareal
 • Adkomstdokumenter - grunneiers tillatelse til bruk av skjenkearealet

Vilkår

Det gis ikke skjenkebevilling for enkeltanledning til idrettsarrangementer eller til arrangementer som har barn og ungdom som typisk hovedmålgruppe.

Det er ikke tillatt å nyte medbrakt alkohol på arrangementer med skjenkebevilling.

Et arrangement som har fått skjenkebevilling for en enkelt anledning er undergitt ordinær kontroll fra kommunens skjenkekontrollører.

Ved større arrangementer:

 • Meldeplikt til lokalt politi og brannvesen
 • Kommunen kan kreve at styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøve for skjenkebevilling 

Behandlingstid

Behandlingstiden er normalt 2 uker.

Pris

Prisen (gebyret) for enkeltarrangementer beregnes ut fra omsatt mengde alkohol, men utgjør minimum kr. 5200,- per arrangement.

For mindre enkeltarrangementer tas det bevillingsgebyr på 370,- per arrangement.

Større arrangementer

Planlegger du et større arrangement eller ønsker å leie kommunal grunn eller eiendom, bør du se på "Veiledning til arrangører ved større arrangementer".