Brukerstyrt personlig assistent (BPA)

Tilrettelagte tjenester for barn

Søkere under 18 år

Tjenestekontoret

Søkere over 18 år

Postadresse:
Pb 313
2001 Lillestrøm

Ordningen er en måte å organisere praktisk og personlig assistanse til personer med funksjonsnedsettelser


Kommunen avgjør hvem som kan tildeles personlig assistanse og hvor mye hjelp (antall timer) som skal ytes.

Hvem kan søke?

Under 18 år: 


 • Foresatte som har særlig tyngende omsorgsoppgaver 
 • Foresatte må ha evne og vilje til å ta ansvar for opplæring av sine personlige assistenter.
 • Foresatte må ha evne og vilje til å planlegge barnets hverdag og fungere som arbeidsleder.
 • Søker må være hjemmeboende i kommunen.

Over 18 år: 

 • Hjelpebehovet må være omfattende og være av varig karakter.
 • Søker må være helt avhengig av praktisk hjelp for å greie dagliglivets gjøremål.
 • Søker eller pårørende må ha evne og vilje til å ta ansvar for opplæring av sine personlige assistenter.
 • Søker eller pårørende må ha evne og vilje til å planlegge søkers hverdag og fungere som arbeidsleder.
 • Søker må være hjemmeboende i kommunen.

Hvordan søke

 • For søkere under 18 år sendes søknad til Tilrettelagte tjenester for barn
 • Når søker er over 18 år sendes søknad til Tjenestekontoret.

Kontakt gjerne Tilrettelagte tjenester for barn eller Tjenestekontoret for spørsmål eller hjelp til å skrive søknad.

Fant du det du lette etter?