Hopp til hovedinnholdet

Tjenester til barn og ungdom med funksjonsnedsettelser

Avlastningshjem eller institusjon

Vi gir tilbud om avlastning til familier med barn med funksjonsnedsettelser. Antall timer eller døgn, i avlastningshjem eller på institusjon, vurderes ut fra familiens behov. 

Hvordan søke?

Søknad sendes til Tilrettelagte tjenester for barn og unge

Ta gjerne kontakt på telefon 64 83 70 00 for spørsmål eller hjelp til å skrive søknad.

Ressursgruppa for familier med barn med funksjonsnedsettelser

Vi hjelper familier med barn med funksjonsnedsettelser med råd og veiledning slik at hverdagen blir enklere. Målet er blant annet at familien får økt kompetanse for å takle sine utfordringer bedre. Det kan være søvn, atferdsvansker, ernæring, søskensamtaler m.v.

Vi gir også praktisk hjelp til familier som grunnet uforutsette hendelser i hjemmet får akutt behov for hjelp.

  • Ta kontakt med oss på telefon 90 47 00 32 eller benytt henvendelsesskjema.

 

Andre avlastningstilbud

Brosjyre