Hopp til hovedinnholdet

Tjenester til funksjonshemmede over 18 år

Miljøarbeidtjenester til voksne

Et tilbud til deg som har behov for praktisk bistand og opplæring for å mestre dagliglivet. Tjenestene gis i døgnbemannede boliger, på dagsenter og eller i privatboliger, etter individuelle behov.

Arbeids- og aktivitetssenter

  • Solbakken arbeids- og aktivitetssenter er et kommunalt dagtilbud for voksne med funksjonshemming.
  • Målet med dagtilbudet er at brukerne skal aktiviseres og stimuleres ut fra egne behov og forutsetninger.

 

Hvordan søke?

Søknad sendes til Tjenestekontoret (Postboks 313, 2001 Lillestrøm).

Ta kontakt på telefon 66 93 85 20 ved behov for hjelp.

Informasjonsbrosjyre 18 år - Hva skjer da?