Hopp til hovedinnholdet

Omsorgsstønad

Omsorg for personer over 18 år:

Tjenestekontoret

Besøksadresse

Rådhuset
Jonas Lies gate 18
2000 Lillestrøm

Omsorg for personer under 18 år:

Tilrettelagte tjenester for barn

Besøksadresse:

Husebyveien 18
2020 Skedsmokorset

Du kan søke omsorgsstønad når alternative kommunale helse- og omsorgstjenester ikke ivaretar hjelpebehovet.

Hvem kan søke?

  • Personer som bor eller oppholder seg i Skedsmo kommune. 
  • Personer som yter omfattende og særlig tyngende omsorgsarbeid av varig karakter. 
  • Foreldre med barn under 18 år hvor omsorgsarbeidet går utover normal omsorgsplikt.
  • Den omsorgstrengende må være hjemmeboende og bo i Skedsmo kommune.
  • Den omsorgstrengende må være helt avhengig av hjelp for å greie dagliglivets gjøremål.
  • Du har søkt om hjelpestønad hos NAV.

Ordningen kan kombineres med andre kommunale tjenester.

Hvordan søke?

Når den hjelpetrengende er over 18 år sendes søknad til Tjenestekontoret

Når hjelpetrengende er under 18 år sendes søknad til Tilrettelagte tjenester for barn

Kontakt gjerne Tjenestekontoret eller Tilrettelagte tjenester for barn for spørsmål eller hjelp til å skrive søknad.