Hopp til hovedinnholdet

Støttekontakt/hjelp til aktiv fritid

Tjenestekontoret (søkere over 18 år)

Rådhuset, Jonas Lies gate 18, Lillestrøm

Tilrettelagte tjenester for barn (søkere under 18 år)

Husebyveien 18, Skedsmokorset

Postadresse 
Pb 313
2001 Lillestrøm

Du kan søke om støttekontakt dersom du er avhengig av ledsager eller trenger annen tilrettelegging for å kunne delta på fritids- og sosiale aktiviteter.

Hvem kan søke?

Du må være helt avhengig av bistand for å delta i sosiale aktiviteter.
Støttekontakt tilbys barn og unge mellom 8 og 18 år. Voksne fra 18 år tilbys hjelp til aktiv fritid.

Hvordan søke?

Søkere under 18 år og deres foresatte sender søknad til Tilrettelagte tjenester for barn.

Søkere over 18 år sender søknad til Tjenestekontoret.

Ta gjerne kontakt med Tilrettelagte tjenester for barn eller Tjenestekontoret for spørsmål eller hjelp til å skrive søknad.

Bli støttekontakt for barn og unge

Støttekontakten jobber for å motivere til og tilrettelegge for sosialt samvær og en meningsfull fritid.


Har du lyst til å gi andre en aktiv fritid? Få jobb som støttekontakt.

Ta gjerne kontakt med Tilrettelagte tjenester for barn for spørsmål eller hjelp til å skrive søknad. Benytt søknadsskjema.

 

Vil du bli fritidskontakt for voksne?

Fritidskontaktens oppgave er å bistå den eller de som trenger hjelp, bidra til aktivitet og et mer sosialt liv. Du kan jobbe i team med aktivitetsgrupper, eller alene med en eller flere brukere.

Dersom du har tips til aktiviteter vil vi gjerne høre fra deg på telefon 66 93 81 97 eller epost ingnyh@skedsmo.kommune.no