Hopp til hovedinnholdet

Trenger du verge?

Hva gjør en verge?

Vergen fungerer som en fullmektig og opptrer på vegne av en person for å sikre hans eller hennes interesser. Det kan være oppgaver knyttet til ivaretakelse av bolig og personlig økonomi, kjøp og salg av eiendom, søknad om offentlig ytelser eller lån.

Hvem kan få verge?

Myndige personer som ikke er i stand til å ivareta sine egne interesser grunnet sinnslidelse, psykisk utviklingshemming eller fysisk svekkelse.

I tillegg kan verge opprettes for personer som er rusmiddelavhengige eller spillavhengige.

Hvem oppnevner verge?

Fylkesmannen oppnevner verge. De avgjør også hvem som skal være verge og hvilke oppgaver vedkommende skal ha ansvar for.


Disse oppgavene ble overført fra kommunen til Fylkesmannen fra 1. juli 2013.

Hvordan søke om å få verge?

Et ønske om opprettelse av vergemål kan komme fra personen selv, ektefelle, samboer, foreldre barn og søsken. Personen det skal oppnevnes verge for skal også samtykke hvis han eller hun er i stand til det.

Søknad sendes elektronisk via Altinn.

Hvem kan bli verge?

Vergen tar frivillig på seg oppgaven - ingen plikter å være verge. Pårørende eller venner kan være verge, og noen ganger er det ønskelig at andre enn nærstående fungerer som verge.


Noen verger får honorar for oppdraget og da er det ofte personen med verge som selv dekker kostnaden.


Se vergemålsportalen for mer informasjon.