Samhandlingsreformen

Rapporter

Rapport regionalt samhandlingskontor  
Rapport helsefremmende og forebyggende tjenester
Rapport akuttmedisinske tjenester
Rapport rehabilitering
Rapport palliasjon 
Rapport demensutredning  
Utredning nytt LMS 

Nyhetsbrev

Nr 1
Nr 2 

Kontaktpersoner

Brit Eirin Bøe Olssøn
briolss@skedsmo.kommune.no
(Telefon: 91192811)
Trine Berget-Ausland
triberg@skedsmo.kommune.no
Laila Durrani
laila.durrani@skedsmo.kommune.no

Fant du det du lette etter?