Flyktningtjenesten

Besøksadresse

Industriveien 25 (2. etasje, bygg D)
2020 Skedsmokorset

Postadresse

Flyktningavdelingen, Pb 313, 2001 Lillestrøm

Bosetting i Skedsmo

Vi bosetter nyankomne flyktninger etter avtale med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Bosettingsteamet skaffer bolig og støtter nyankomne flyktninger i etableringsfasen.

 

Flyktninger som ønsker å bli bosatt i Skedsmo, bør gi opplysninger om dette i bosettingsintervjuet på asylmottaket.

Introduksjonsprogram

Vi tilbyr introduksjonsprogram til nyankomne flyktninger som:

  • er bosatt i Skedsmo kommune etter avtale med IMDi,
  • har rett og plikt til å delta i introduksjonsprogram og
  • har behov for grunnleggende kvalifisering.

Flyktninger som bosetter seg uten at dette er avtalt med kommunen mister retten til å delta i introduksjonsprogrammet og får ikke introduksjonsstønad.

 

Vil du bidra?

Frivillige organisasjoner og enkeltpersoner som ønsker å engasjere seg i flyktningarbeidet i Skedsmo kommune, kan sende oss e-post: flyktning@skedsmo.kommune.no. Et eksempel er å bidra med leksehjelp til nyankomne flyktninger som skal lære seg norsk.

Fant du det du lette etter?

Takk, så bra! Hva lette du etter?

Beklager, det vil vi gjøre noe med. Hva lette du etter?