Hopp til hovedinnholdet

Flyktningtjenesten

Besøksadresse

Industriveien 25 (2. etasje, bygg D)
2020 Skedsmokorset

Postadresse

Flyktningavdelingen, Pb 313, 2001 Lillestrøm

Bosetting i Skedsmo

Vi bosetter nyankomne flyktninger etter avtale med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Bosettingsteamet skaffer bolig og støtter nyankomne flyktninger i etableringsfasen.

 

Flyktninger som ønsker å bli bosatt i Skedsmo, bør gi opplysninger om dette i bosettingsintervjuet på asylmottaket.

Introduksjonsprogram

Vi tilbyr introduksjonsprogram til nyankomne flyktninger som:

  • er bosatt i Skedsmo kommune etter avtale med IMDi,
  • har rett og plikt til å delta i introduksjonsprogram og
  • har behov for grunnleggende kvalifisering.

Flyktninger som bosetter seg uten at dette er avtalt med kommunen mister retten til å delta i introduksjonsprogrammet og får ikke introduksjonsstønad.

 

Vil du bidra?

Frivillige organisasjoner og enkeltpersoner som ønsker å engasjere seg i flyktningarbeidet i Skedsmo kommune, kan sende oss e-post: flyktning@skedsmo.kommune.no. Et eksempel er å bidra med leksehjelp til nyankomne flyktninger som skal lære seg norsk.

Kalender og årshjul 2018

Når er? Datoer
Fri - 1. nyttårsdag mandag 01.01.18
Feriedag tirsdag 02.01.18
Første skoledag onsdag 03.01.18
Vinterprogram mandag 19.02.18 til og med fredag 23.02.18
Påskeferie mandag 26.03.18 til og med mandag 02.04.18
Fri - Planleggingsdag voksenopplæringen tirsdag 03.04.18
Fri - 1. mai tirsdag 01.05.18
Fri - Kristi himmelfartsdag torsdag 10.05.18
Feriedag fredag 11.05.18
Fri - 17. mai torsdag 17.05.18
Fri - andre pinsedag mandag 21.05.18
Siste skoledag fredag 22.06.18
Sommerprogram mandag 25.06.18 til og med fredag 06.07.18
Sommerferie mandag 09.07.18 til og med fredag 27.07.18
Sommerprogram mandag 30.07.18 til og med fredag 17.08.18
Første skoledag mandag 20.08.18
Høstprogram mandag 01.10.18 til og med fredag 05.10.18
Fri - Planleggingsdag voksenopplæringen mandag 08.10.18
Siste skoledag fredag 21.12.18
Juleferie mandag 24.12.18 til og med mandag 31.12.18