Hopp til hovedinnholdet

Flyktningtjenesten

Besøksadresse

Industriveien 25 (2. etasje, bygg D)
2020 Skedsmokorset

Postadresse

Flyktningavdelingen, Pb 313, 2001 Lillestrøm

Bosetting i Skedsmo

Vi bosetter nyankomne flyktninger etter avtale med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Bosettingsteamet skaffer bolig og støtter nyankomne flyktninger i etableringsfasen.

Flyktninger som ønsker å bli bosatt i Skedsmo, bør gi opplysninger om dette i bosettingsintervjuet på asylmottaket.

Introduksjonsprogram

Vi tilbyr introduksjonsprogram til nyankomne flyktninger som:

  • er bosatt i Skedsmo kommune etter avtale med IMDi,
  • har rett og plikt til å delta i introduksjonsprogram og
  • har behov for grunnleggende kvalifisering.

Flyktninger som bosetter seg uten at dette er avtalt med kommunen mister retten til å delta i introduksjonsprogrammet og får ikke introduksjonsstønad.

 

Vil du bidra?

Frivillige organisasjoner og enkeltpersoner som ønsker å engasjere seg i flyktningarbeidet i Skedsmo kommune, kan sende oss e-post: flyktning@skedsmo.kommune.no.

Et eksempel er å bidra med leksehjelp til nyankomne flyktninger som skal lære seg norsk.

Kalender og årshjul 2019

Når er? Datoer
Første skoledag torsdag 03.01.19
Vinterprogram mandag 18.02.19 til og med fredag 22.02.19