Hopp til hovedinnholdet

Kommunale boliger

Besøksadresse

Boligavdelingen
Solheimsgata 18, 2000 Lillestrøm

Postadresse:

Postboks 313
2001 Lillestrøm

Formidling av bolig

Alle boliger leies ut til gjengs leie*, både kommunalt og privat eide. Leieforholdene er regulert av Husleieloven med leietid inntil 3 år. Det er venteliste for å få tildelt bolig.

*Med gjengs leie menes det som betales for lignende boliger på lignende leievilkår i samme område, med andre ord en slags gjennomsnittsleie eller et gjennomsnitt av leieprisen i alle løpende leieforhold av tilsvarende boenheter.

Hvem kan få hjelp til å skaffe seg bolig?

 • Du må være midlertidig eller varig vanskeligstilt.
 • Du må på søknadstidspunktet ha lovlig opphold i Norge og være folkeregistrert og bosatt i Skedsmo kommune de siste 2-to år.
 • Du må på grunn av høy alder, funksjonshemming, fysiske helseproblemer, psykiske,- og/eller rusproblemer være uten mulighet til å skaffe deg egnet bolig på egen hånd.
 • Du må være uten egnet bolig, eller bo i en bolig som vurderes som så uegnet at det er uforsvarlig å bli boende. Eller tilrettelegging av nåværende bolig er ikke mulig.
 • I tillegg må du klare å ta vare på deg selv, betale husleie, følge husordensregler og husleieloven, samt delta i dugnader, greie å holde en god orden i boligen, eventuelt ved hjelp av boveiledning.
 • Dersom du trenger bemannet bolig: må du være vurdert til å ha behov for tilsyn eller oppfølging av kommunens hjelpeapparatet.

Hvordan søke?

Søknad om kommunalt formidlet bolig sendes Boligavdelingen. De behandler også søknaden.

Søknad om å bytte kommunal bolig

Søknad og søknadsbehandling foregår på samme måte som ved første gangs søknad. Dersom søknaden innvilges, plikter beboer å betale husleie inntil nøkler er levert.  

Har du spørsmål?

Kontakt Boligavdelingen på epost: bolig@skedsmo.kommune.no eller telefon 66 93 85 20.

Hvordan finne bolig selv

Hva kan du selv gjøre for finne en utleiebolig?

 • Du kan lese i dagspressen og lokalavisen under utleieboliger.
 • Du kan også søke i andre og nærliggende kommuner der det kan være rimeligere å leie.
 • Du kan selv sette inn annonse i avisen, på finn.no, eller i butikker o.l.
 • Du må gå på visninger
 • Har du spart opp til depositum?
 • Mangler du kontant depositum, kan du kjøpe en depositumsforsikring, eller du kan søke NAV om en kommunal garanti.

På nettsteder nedenfor finner du annonserte utleieboliger:

Prisutvikling - leie

Gjengsleie statistikk for Skedmso kommune

  1. kv 2017 2. kv 2017 3. kv 2017 4. kv 2017 1. kv 2018 2. kv 2018 3. kv 2018 4. kv 2018
  Snitt kr/m2 Snitt kr/m2 Snitt kr/m2 Snitt kr/m2 Snitt kr/m2 Snitt kr/m2 Snitt kr/m2 Snitt kr/m2
Sone 1(Lillestrøm, Strømmen, Sagdalen) 2278 2394 2438 2466 2481 2502 2522  
Sone 2(Kjeller) 2347 2418 2440 2466 2492 2487 2556  
Sone 3 (Skjetten Holt Vestvollen) 1909 1983 1981 1968 1955 1976 1961  
Sone 4(Skedmsokorset, Leirsund) 2047 2062 2081 2116 2109 2115 2132  

Markedsleie utvikling

  1. kv 2017 2. kv 2017 3. kv 2017 4. kv 2017 1. kv 2018 2. kv 2018 3. kv 2018 4. kv 2018
  Snitt kr/m2 Snitt kr/m2 Snitt kr/m2 Snitt kr/m2 Snitt kr/m2 Snitt kr/m2 Snitt kr/m2 Snitt kr/m2
Sone 1(Lillestrøm, Strømmen, Sagdalen) 2352 2438 2491 2565 2596 2621 2575  
Sone 2(Kjeller) 2436 2437 2534 2554 2559 2395 2645  
Sone 3 (Skjetten Holt Vestvollen) 1950 2069 1932 1933 1904 1941 1939  
Sone 4(Skedmsokorset, Leirsund) 2103 2104 2223 2219 2120 2169 2099