Hopp til hovedinnholdet

Kommunale boliger

Besøksadresse

Boligavdelingen
Solheimsgata 18, 2000 Lillestrøm

Postadresse:

Postboks 313
2001 Lillestrøm

Formidling av bolig

Alle boliger leies ut til markedspris, både kommunalt og privat eide. Leieforholdene er regulert av Husleieloven med leietid inntil 3 år. Det er venteliste for å få tildelt bolig.

Hvem kan få hjelp til å skaffe seg bolig?

 • Du må være midlertidig eller varig vanskeligstilt.
 • Du må på søknadstidspunktet ha lovlig opphold i Norge og være folkeregistrert og bosatt i Skedsmo kommune de siste 2-to år.
 • Du må på grunn av høy alder, funksjonshemming, fysiske helseproblemer, psykiske,- og/eller rusproblemer være uten mulighet til å skaffe deg egnet bolig på egen hånd.
 • Du må være uten egnet bolig, eller bo i en bolig som vurderes som så uegnet at det er uforsvarlig å bli boende. Eller tilrettelegging av nåværende bolig er ikke mulig.
 • I tillegg må du klare å ta vare på deg selv, betale husleie, følge husordensregler og husleieloven, samt delta i dugnader, greie å holde en god orden i boligen, eventuelt ved hjelp av boveiledning.
 • Dersom du trenger bemannet bolig: må du være vurdert til å ha behov for tilsyn eller oppfølging av kommunens hjelpeapparatet.

Hvordan søke?

Søknad om kommunalt formidlet bolig sendes Boligavdelingen. De behandler også søknaden.

Søknad om å bytte kommunal bolig

Søknad og søknadsbehandling foregår på samme måte som ved første gangs søknad. Dersom søknaden innvilges, plikter beboer å betale husleie inntil nøkler er levert.  

Har du spørsmål?

Kontakt Boligavdelingen på epost: bolig@skedsmo.kommune.no eller telefon 66 93 80 00.

Hvordan finne bolig selv

Hva kan du selv gjøre for finne en utleiebolig?

 • Du kan lese i dagspressen og lokalavisen under utleieboliger.
 • Du kan også søke i andre og nærliggende kommuner der det kan være rimeligere å leie.
 • Du kan selv sette inn annonse i avisen, på finn.no, eller i butikker o.l.
 • Du må gå på visninger
 • Har du spart opp til depositum?
 • Mangler du kontant depositum, kan du kjøpe en depositumsforsikring, eller du kan søke NAV om en kommunal garanti.

På nettsteder nedenfor finner du annonserte utleieboliger: