Kommunale boliger

Kontakt

Besøksadresse

Eiendomsavdelingen
Jonas Lies gate 18, 2000 Lillestrøm

Postadresse:

Postboks 313
2001 Lillestrøm

Kommunale boliger leies ut til markedspris. Leietiden er tidsbegrenset.

Hvem kan søke?

  • Du må være over 18 år og vært bosatt i Skedsmo kommune de siste to år
  • Du må grunnet fysiske eller psykiske helseproblemer, og/eller rusproblemer være ute av stand til å skaffe seg egnet bolig på egen hånd
  • Du må være uten fast bolig eller være i en uforsvarlig bosituasjon
  • Du må være i stand til å ta vare på en bolig, betale husleie og følge husordensregler, eventuelt ved hjelp av kommunale hjelpetiltak 

Hvordan søke?

Søknad om kommunal bolig sendes til Eiendomsavdelingen i Skedsmo kommune.


Nav eller Tjenestekontoret i kommunen kan hjelpe til med å skrive søknad.

  1. Dersom søknaden innvilges vil du enten få skriftlig tilbud om bolig eller skriftlig tilbud om å bli satt på venteliste til en egnet bolig blir ledig.
  2. Dersom søknaden avslås vil du få et skriftlig avslagsbrev med mulighet for å klage på beslutningen.

Søknad om å bytte kommunal bolig

Søknad og søknadsbehandling foregår på samme måte som ved første gangs søknad. Dersom søknaden innvilges, plikter beboer å betale husleie inntil nøkler er levert.  

Forlengelse av leiekontrakt

Når kontrakten din løper ut kan du søke om ny kontraktstid med kommunen. Dersom søknaden innvilges vil du enten få tilbud om ny leieperiode i nåværende bolig, eller tilbud om leieperiode i en annen kommunal bolig.


Bor du ikke i kommunal bolig og har spørsmål om søknad

  • kontakt Tjenestekontoret på telefon 66 93 85 20 eller din saksbehandler i Nav på telefon 55 55 33 33

Bor du i kommunal bolig og har praktiske spørsmål

  • kontakt Eiendomsavdelingen på telefon 66 93 80 00

Fant du det du lette etter?

Takk, så bra! Hva lette du etter?

Beklager, det vil vi gjøre noe med. Hva lette du etter?