NAV Skedsmo

Kontakt

Telefon (09.00-15.30) 55 55 33 33

Besøksadresse

Romerike Helsebygg
Dampsagveien 2B, Lillestrøm

Åpningstid

Publikumsmottak 11.30–14.00 mandag - onsdag - fredag (timeavtaler også utenom åpningstiden)

 • Tiltak og arbeidsmarkedskontakt for å skaffe arbeidsmuligheter for arbeidsledige
 • Hjelp til midlertidig bolig og oppfølging av vanskeligstilte innenfor boligområdet
 • Bosetting og integrering av nyankomne flyktninger i Skedsmo kommune
 • Dagpenger til arbeidsledige
 • Husbankens bostøtte
 • Økonomisk sosialhjelp
 • Hjelp til mennesker som på grunn av sykdom, skade eller lyte står i fare for å falle ut av arbeidslivet.
 • Sykepenger
 • Arbeidsavklaringspenger
 • Uførepensjon
 • Økonomisk rådgivning / gjeldsrådgivning
  Rådgivning gis også ved å ringe økonomirådgivningstjenesten i NAV på 800GJELD (80045353).

Bruk selvbetjeningsløsningene "Ditt NAV" på www.nav.no for raskest saksbehandling.

Kvalifiseringsprogrammet

Et program for deg som:

 • ønsker å komme ut i ordinært arbeid, men som trenger tett oppfølging for å komme dit
 • har behov for hjelp fra flere tjenester
 • ikke har egne inntekter fra arbeid eller trygd
 • kan delta på tiltak på fulltid (opptrapping kan være aktuelt i oppstarten).

Søknadsskjema for deltakelse i kvalifiseringsprogrammet må hentes hos NAV Skedsmo.

Ungdom

NAV Skedsmo har et eget ungdomsteam for deg som er under 25 år:

 • Oppfølging av unge arbeidssøkere
 • Veiledning til deg uten skoleplass
 • Oppfølging av ungdom med Arbeidsavklaringspenger
 • Råd og veiledning om økonomisk sosialhjelp 

Alderspensjon:

For spørsmål om alderspensjon og alderspensjon i kombinasjon med andre ytelser, kontakt «NAV kontaktsenter Pensjon» på telefon: 55 55 33 34.


Mer om om pensjonstjenester på www.nav.no under fanen "Person".

Fant du det du lette etter?