NAV Skedsmo

Kontakt

Telefon (09.00-15.30) 55 55 33 33

Besøksadresse

Romerike Helsebygg
Dampsagveien 2B, Lillestrøm

Åpningstid

Publikumsmottak 11.30–14.00 mandag - onsdag - fredag (timeavtaler også utenom åpningstiden)

 • Tiltak og arbeidsmarkedskontakt for å skaffe arbeidsmuligheter for arbeidsledige
 • Hjelp til midlertidig bolig og oppfølging av vanskeligstilte innenfor boligområdet
 • Bosetting og integrering av nyankomne flyktninger i Skedsmo kommune
 • Dagpenger til arbeidsledige
 • Husbankens bostøtte
 • Økonomisk sosialhjelp
 • Hjelp til mennesker som på grunn av sykdom, skade eller lyte står i fare for å falle ut av arbeidslivet.
 • Sykepenger
 • Arbeidsavklaringspenger
 • Uførepensjon
 • Økonomisk rådgivning / gjeldsrådgivning
  Rådgivning gis også ved å ringe økonomirådgivningstjenesten i NAV på 800GJELD (80045353).

Bruk selvbetjeningsløsningene "Ditt NAV" på www.nav.no for raskest saksbehandling.

Kvalifiseringsprogrammet

Et program for deg som:

 • ønsker å komme ut i ordinært arbeid, men som trenger tett oppfølging for å komme dit
 • har behov for hjelp fra flere tjenester
 • ikke har egne inntekter fra arbeid eller trygd
 • kan delta på tiltak på fulltid (opptrapping kan være aktuelt i oppstarten).

Søknadsskjema for deltakelse i kvalifiseringsprogrammet må hentes hos NAV Skedsmo.

Ungdom

NAV Skedsmo har et eget ungdomsteam for deg som er under 25 år:

 • Oppfølging av unge arbeidssøkere
 • Veiledning til deg uten skoleplass
 • Oppfølging av ungdom med Arbeidsavklaringspenger
 • Råd og veiledning om økonomisk sosialhjelp 

Alderspensjon:

For spørsmål om alderspensjon og alderspensjon i kombinasjon med andre ytelser, kontakt «NAV kontaktsenter Pensjon» på telefon: 55 55 33 34.


Mer om om pensjonstjenester på www.nav.no under fanen "Person".

Fant du det du lette etter?

Takk, så bra! Hva lette du etter?

Beklager, det vil vi gjøre noe med. Hva lette du etter?